tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 456 934
Wczoraj 731 1768
Ostat tydzień 4496 10458
Ostat. dwa tyg. 11297 22821
Ostat. miesiąc 19100 37492
Ostatni rok 151461 301520
Razem 1417246 3134391
aktualnosci
Opinia ZG NSZZ P dotycząca projektu rozporządzenia z w sprawie urlopów policjantów!
dzielnik
09.09.2019 | Poniedziałek

O P I N I A

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów otrzymanego
w dniu 27 sierpnia br. za ldz. BHP 2025/19 z dnia 7 sierpnia 2019r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych po analizie przedłożonego projektu Zarząd Główny NSZZ Policjantów w trybie nadzoru nad przestrzeganiem zasad BHP żąda wprowadzenia w rozporządzeniu następujących uregulowań prawnych:

1. Możliwości przyznania funkcjonariuszom polskiej Policji 9 dni roboczych urlopu dodatkowego podczas pełnienia służby w warunkach narażenia na działanie pyłów zawieszonych typu PM 10 oraz PM 2,5. 

Już 12 stycznia 2017 roku Związek skierował pierwszy wniosek do Komendanta Głównego Policji (patrz odpowiedź KGP, ldz. Io 258/17 z dnia 7 lutego 2017 roku) w sprawie uregulowania kwestii urlopów dodatkowych za  służbę w warunkach narażenia funkcjonariuszy polskiej Policji na szkodliwe działanie pyłów zawieszonych typu PM 10 oraz PM 2,5. Po raz kolejny NSZZ Policjantów  uczynił to 21 marca 2018 roku (patrz ldz. ZZ - 91/2018). W odpowiedzi dr Tomasz Szankin, Pełnomocnik KGP  do kontaktów ze związkami zawodowymi  w dniu 7 maja 2018 roku (patrz ldz. Gw - 472/18) przekazał nam stanowisko Komendanta Głównego Policji, z którego wynikało, że „zostaną podjęte działania celem wypracowania systemowych rozwiązań np. poprzez opracowanie standardów w zakresie walki ze skutkami zanieczyszczeń powietrza, co w konsekwencji może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny służby”.

Do chwili obecnej mimo upływu ponad 2 lat Związek nie otrzymał informacji o podjęciu kompleksowych działań w tej sprawie ze strony KGP, z wyjątkiem zalecenia incydentalnego zakupu masek ochronnych, mimo że kwestia negatywnych skutków tzw. smogu na organizm człowieka (funkcjonariusza), w tym również śmierci są wszystkim bardzo dobrze znane i udokumentowane oraz ogólnie dostępne np. w Internecie oraz zapewne posiadają te informacje  służby KGP odpowiedzialne za BHP.

 NSZZ Policjantów nie akceptuje takiej postawy, która pokazuje, że życie i zdrowie policjantów służących w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych jest traktowane przez kierownictwo polskiej Policji po macoszemu. Kuriozum jest fakt, że policjanci prowadzą w kraju akcje mające na celu zmniejszenie skutków działania spalin wydalanych przez pojazdy, które nie spełniają norm, natomiast w tym samym czasie są oni narażeni na działanie tych bardzo szkodliwych substancji nie posiadając stosownych zabezpieczeń ich dróg oddechowych.

2. Zmienić zapis par. 12 ust. 3 i wprowadzić zapis w brzmieniu "Policjant nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po upływie 6 miesięcy służby lub co najmniej 2 krotnej ekspozycji na czynnik, o którym mowa w ust.1 pkt 4, po minimum 8 godzin każda za który przyznawany jest urlop za służbę w   warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia". 

Jeżeli naprawdę nam zależy, aby szybko reagować gdy funkcjonariusz służy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia musi być zapewnienie, że już po 6 miesiącach służby  będzie on miał prawo otrzymania urlopu dodatkowego. Propozycja KGP nie daje takich gwarancji ponieważ powoduje, że policjant, który przepracował 9 miesięcy bez przerwy w ww. warunkach na przestrzeni 2 lat,  tak naprawdę pierwszy urlop dodatkowy otrzyma praktycznie po upływie 30 miesięcy.  Warto zwrócić uwagę, że urlop dodatkowy to tylko rekompensata za służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia i ma ograniczony wpływ na stan zdrowia funkcjonariusza. Związek stoi również na stanowisku, że już po 2 krotnej ekspozycji funkcjonariusz  powinien nabywać uprawnienie do urlopu dodatkowego, gdyż skutki działania substancji opisanych w ust. 1 pkt 4 mogą rodzić bardzo poważne skutki dla zdrowia funkcjonariusza i mogą okazać się nieodwracalne, a w sytuacji krytycznej mogą nawet doprowadzić do jego śmierci.

Wskazany ww. okres nie powinien być powiązany z rokiem kalendarzowym. Takie powiązanie oznacza bowiem, że funkcjonariusz, który rozpocząłby służbę w ciągu roku, ma ograniczone możliwości nabycia prawa do urlopu dodatkowego. Zróżnicowanie możliwości nabycia prawa, wyłącznie ze względu na moment rozpoczęcia służby w ciągu roku kalendarzowego nie znajduje żadnego uzasadnienia faktycznego i może prowadzić do dyskryminacji funkcjonariuszy. Właściwe, jeśli w ogóle stosować tego typu powiązania, byłoby powiązanie z okresem 12 kolejnych miesięcy, co umożliwiałoby nabycie prawa do urlopu niezależnie od roku kalendarzowego, a jednocześnie zapewniona zostałaby jednorazowość takiego urlopu w ciągu roku.  

3.Włączenie w skład wszystkich Komisji typujących funkcjonariuszy do otrzymania urlopu dodatkowego przedstawicieli  związków zawodowych.

 Próba wykluczenia przedstawiciela związków zawodowych z prac Komisji powołując się na ważny interes służby, dotyczący ochrony danych osobowych policjanta to ewidentne nadużycie ograniczające możliwość realizacji przez Związek jego uprawnień ustawowych, o których mowa wyżej oraz zapisanych w Statucie NSZZ Policjantów. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to dyskryminacja z tytułu przynależności do związku zawodowego, co godzi  w konstytucyjne zasady

4. Częstotliwość posiedzeń Komisji 

Krytycznie należy ocenić projektowane rozwiązania ograniczające częstotliwość posiedzeń Komisji oceniającej szkodliwość warunków służby. Zgodnie z projektowanymi zmianami posiedzenia Komisji miałby odbywać się raz do roku, podczas gdy aktualnie odbywają się według potrzeb. Taka częstotliwość może de facto pozbawić funkcjonariuszy i przełożonych możliwości planowania czasu służby i czasu wolnego od służby, pozbawiając urlop dodatkowy jego rzeczywistej roli. Tak długie oczekiwanie na przyznanie urlopu dodatkowego wiązać się będzie z przedłużonym, nieprzerwanym czasem służby w warunkach szkodliwych. 

5. Powołanie przedstawiciela związków zawodowych w skład Komisji.

 Rozporządzenie dostosowując wymogi funkcjonowania Komisji oceniającej warunki służby, do wielozwiązkowości w Policji poza wskazaniem że w skład Komisji wchodzi przedstawiciel związków zawodowych, w żadnym elemencie nie wskazuje na sposób powołania tego przedstawiciela czy zasady jego wyboru spośród konkurencyjnych organizacji związkowych. W rezultacie może to prowadzić do faworyzowania lub dyskryminacji organizacji związkowych, co może prowadzić do nadużyć. Brak takiego trybu może prowadzić do sytuacji, w której największa organizacja związkowa nie będzie miała swojego przedstawiciela, co będzie prowadziło do jej dyskryminacji. Tym samym pozbawiono by zrzeszonych funkcjonariuszy rzeczywistej ochrony ich praw przez organizację związkową, w której są zrzeszeni. Należałoby przewidzieć rozwiązania, które zapewniłyby udział w pracach Komisji przedstawiciela związku zawodowego posiadającego co najmniej 10 % uzwiązkowienia w danym garnizonie Policji.

 6. Utrata prawa do urlopu dodatkowego 

Pozytywnie należy ocenić § 12 ust. 4, który jednoznacznie i w sposób adekwatny do celu określił skutki i długość przerwy na ekspozycje. W tym aspekcie cel nowelizacji jakim jest rozwianie wątpliwości interpretacyjnych zostanie osiągnięty, a przepis nie budzi wątpliwości.  

W przypadku odrzucenia naszych propozycji ZG NSZZ Policjantów kierując się zapisami zawartymi w art. 19 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych oczekuje pisemnej informacji  zawierającej szczegółowe  uzasadnienie stanowiska.

  Przewodniczący ZG NSZZ P

     /-/ Rafał JANKOWSKI

Odpowiedź nr 1 KGP - POBIERZ

 Odpowiedź nr 2  KGP - POBIERZ

KOMUNIKAT - Uroczystości pogrzebowe nadkom. Gabriela HIBNERA
dzielnik
19.02.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 82
KOMUNIKAT ZW NSZZ P - UBEZPIECZENIE DLA EMERYTA POLICYJNEGO!!!
dzielnik
13.02.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 222
ZW NSZZ P – Spotkanie z poszkodowanym policjantem
dzielnik
18.02.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 102
Policjanci podziękowali asp. sztab. Michałowi Wojtkowiakowi za 19 lat służby na „pierwszej linii” w OPP w Poznaniu
dzielnik
18.02.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 417
Odszedł na wieczną służbę nadkom. Gabriel Hibner. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
dzielnik
17.02.2020 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 104
Gazeta Prawna.PL - Dodatki motywacyjne dla służb mundurowych. Nawet 2,5 tys. zł miesięcznie zamiast emerytury
dzielnik
18.02.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 213
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych!
dzielnik
27.02.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 206
Porozumienie listopadowe wkracza w kolejny etap!
dzielnik
17.02.2020 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 75
NSZZ P i Komendant Wojewódzki Policji razem z policjantem!
dzielnik
17.02.2020 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 150
Turniej Piłki Halowej Policjantów w Kępnie 2020
dzielnik
15.02.2020 | Sobota
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 46
tytul_szukaj
tytul_zegar
15:40:51
tytul_kalendarz
Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz postawę Piotra Dudy wobec innych związków zawodowych?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 20 lutego (czwartek) o godz. 13.00 w Kościele przy ul. Nowa 8 w Zagórowie koło Słupcy rozpoczną się uroczystości pogrzebowe nadkom. Gabriela HIBNERA, byłego Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów.