tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 9 22
Wczoraj 407 678
Ostat tydzień 3025 5926
Ostat. dwa tyg. 6020 12552
Ostat. miesiąc 13074 27824
Ostatni rok 155705 306550
Razem 1381001 3061742
aktualnosci
WYKUP MIESZKAŃ POLICYJNYCH CORAZ BLIŻEJ!
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek

 

UCHWAŁA NR XIX/321/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 19 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 68 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały z tej dyspozycji zwolnione.

§ 2

Bonifikaty przysługują najemcom lokali mieszkalnych, którzy:

1) wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożyli do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały lub złożą w terminie do 31 grudnia 2022 roku;

2)nie posiadają zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny;

3) nie są i nie były w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży lokalu właścicielami innego lokalu lub domu mieszkalnego, w którym mogły realizować potrzeby mieszkaniowe. Dotyczy to również małżonków najemców, nawet w przypadku pozostawania w sądownie orzeczonej separacji.

§ 3

1. Ustala się następujące wysokości stawek procentowych bonifikat:

1) 65% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

2) 1,5% od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej w pkt 1 za każdy pełny rok zamieszkiwania w lokalu;

3) 25% od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej w pkt 1 i 2 w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

2.Łączna bonifikata nie może przekroczyć 90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

3. Przez okres zamieszkiwania uprawniający do bonifikaty określonej w ust. 1 pkt 2 rozumie się łączny okres zamieszkiwania najemcy lub jego małżonka w lokalu będącym przedmiotem sprzedaży i okres zamieszkiwania w tym lokalu ich osób bliskich: wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, osoby przysposobionej albo przysposabiającej, albo tej, która pozostawała z najemcą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim, jeżeli osoby te były poprzednimi najemcami tego lokalu lub jego części. Okres zamieszkiwania ustala się na podstawie dokumentów przyznających tytuł najmu lokalu lub meldunkowych.

§ 4

Najemca, o którym mowa w § 2, traci uprawnienia do bonifikat określonych w § 3, jeżeli z przyczyn zawinionych przez niego nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lokalu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do zbycia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Porozumienie z 2 lipca 2019 roku - POBIERZ

Jak wielkopolski policjant może podwyższyć wymiar emerytury o 0,5% rocznie?
dzielnik
03.12.2019 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 726
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotka się jutro z ministrem Mariuszem Kamińskim
dzielnik
03.12.2019 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 132
Zawiódł albo człowiek, albo przepisy – wniosek do MSWiA ws. policjantów z Konina!
dzielnik
03.12.2019 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 228
KOMUNIKAT ZW NSZZ P - TURNUSY REHABILITACYJNO - ZDROWOTNE 2020R.
dzielnik
06.11.2019 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 879
Rośnie agresja wobec policjantów!
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 95
Nowa decyzja kompetencyjna w MSWiA – Policja i Straż Graniczna pod bezpośrednim nadzorem ministra Mariusza Kamińskiego
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 36
Stop agitacji przełożonych na rzecz „Solidarności” - wniosek FZZ SM do Ministra!!!
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 43
Rada Miasta Poznania - w 2020 roku jazda na legitymację
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 200
NSZZ Policjantów docenia działalność artystyczną Bohdana Smolenia!
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 23
DRUGA TWARZ MANIFESTACJI!
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 44
tytul_szukaj
tytul_zegar
02:41:49
tytul_kalendarz
Grudzień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz postawę Piotra Dudy wobec innych związków zawodowych?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - FZZ SM apeluje do Ministra o zaniechanie praktyk faworyzowania przez przełożonych "Solidarności", gdyż jest to sprzeczne z prawem!!!