ZARZĄD WOJEWÓDZKI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Manifestacja w Brukseli

Manifestacja w Brukseli

29 września 2010 roku, w Brukseli odbędzie się manifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pod hasłem „NIE dla zaciskania pasa - TAK dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia!”.


Kryzys ekonomiczny, który obserwujemy jest najgorszym od czasu „wielkiego kryzysu” z jakim mieliśmy do czynienia w latach trzydziestych XX wieku. Miliony Europejczyków utraciły pracę, a praca wielu nadal jest zagrożona. Bezpieczeństwo socjalne obywateli nie jest już gwarantowane, co powoduje coraz częstszy sprzeciw wobec planów rządów, które szukają oszczędności uderzających w sferę społeczną.


Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wraz z krajowymi organizacjami członkowskimi zamierza zaprotestować przeciwko ponoszeniu kosztów obecnego kryzysu ekonomicznego przez pracowników i ich rodziny. Zamierza wyrazić sprzeciw wobec przerzucania odpowiedzialności na najsłabszych, domagać się zwiększania siły nabywczej obywateli. W demonstracji weźmie udział m.in. delegacja OPZZ z przewodniczącym OPZZ Janem Guzem.

Źródło: Kronika Związkowa Nr 119(1848)/2010

drukuj