ZARZĄD WOJEWÓDZKI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji (maj)

Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji (maj)

Zamieszczony Data publikacji : 29.05.2014
Poniżej prezentujemy decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji, które zostały zamieszczone w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.
 
drukuj