tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 76 146
Ostat tydzień 1570 4001
Ostat. dwa tyg. 3140 7383
Ostat. miesiąc 8098 20219
Ostatni rok 94721 232933
Razem 1953486 4234510
aktualnosci
Zobacz jak MSW a jak MON dba o wypoczynek funkcjonariusza/żołnierza!
dzielnik
04.02.2014 | Wtorek

 

Tanie wczasy w wojsku

Powoli wyczerpuje się pula atrakcyjnych miejsc w ścisłym sezonie letnim w wojskowych ośrodkach wypoczynkowych w ramach resortowego programu „Tanie wczasy”. W innych służbach mundurowych, takich udogodnień nie ma.

W ośrodku Rewita WDW Jurata na Półwyspie Helskim są jeszcze miejsca w  I połowie  czerwca i we wrześniu 2014 r.  W lipcu i sierpniu będą wypoczywać żołnierze zawodowi,  , którzy dokonali rezerwacji  w tym nadmorskim ośrodku jeszcze w październiku. Musieli ponadto uzyskać potwierdzenie w swojej jednostce wojskowej, że ich sytuacja  materialna spełnia warunki stawiane w programie „Tanie wczasy”.  Z dofinansowania resortu obrony narodowej  mogą skorzystać żołnierze zawodowi, w którego rodzinie średni miesięczny dochód na osobę — za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek o zakwalifikowanie do programu — nie przekracza 45 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie jest to kwota 1 125 zł.

Należy przypomnieć, że resortowy program „Tanie wczasy” realizowany jest na bazie całorocznych wojskowych ośrodków wypoczynkowych.  W innych wojskowych domach wypoczynkowych są jeszcze wolne miejsca w sezonie. - W Rewita WDW Zakopane  - mamy jeszcze wolne miejsce w okresie letnim, ale są one już na wyczerpaniu – informuje Barbara Stoch. Po rezerwacji, ośrodek czeka 2-3 tygodnie na załatwienie formalności i dane płatnika. . Wypoczynek zazwyczaj 14 dniowy finansowany jest przez jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o zakwalifikowanie do programu, na podstawie faktury wystawionej przez WDW.

W Zakopanem zazwyczaj wypoczywa w lipcu i sierpniu ok. 100 rodzin spełniających kryteria programu.  Do obliczania dochodu wlicza się wszystkie uzyskane przychody w rodzinie, które są opodatkowane, w tym również dodatkowe uposażenie roczne, nagrody, ekwiwalenty itp. Nie wlicza się natomiast tzw. dodatku mundurowego. Żołnierzowi oraz członkom rodziny przysługuje pełne pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia według cennika obowiązującego w danym ośrodku wypoczynkowym. Płaci jedynie  tzw. opłaty klimatyczne na rzecz samorządów, za parkingi  i inne zamawiane usługi. A ponadto musi się spodziewać,  że będzie musiał zapłacić podatek dochodowy ( w tzw. rocznym rozliczeniu PIT) od wysokości przyznanego świadczenia. Podstawą jest faktura wystawiona przez ośrodek wypoczynkowy.

- Podobnego programu nie ma w resorcie spraw wewnętrznych – zapewnia Tomasz Krzemiński, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Jedyną pomoc jaką otrzymują funkcjonariusze jest gratyfikacja urlopowa w wysokości 27 proc. tzw. kwoty bazowej tj. ok. 411 zł brutto na osobę uprawnioną.  Kwota bazowa  nie została podwyższona od  2009 r. 

W przypadku żołnierzy zawodowych stawka za jedną osobę uprawnioną  jest taka sama jak w roku poprzednim, czyli 875 zł brutto na jednego członka rodziny. Pieniądze mogą być przeznaczone na uzupełnienie domowych wydatków, wczasy pod gruszą, na wypoczynek w kraju np. w WDW lub za granicą.  W tym roku zmieniły się nieco zasady wypłaty gratyfikacji urlopowej. Żołnierze zawodowi mogą  składać wniosek o  gratyfikację urlopową  na 30 dni przed urlopem wypoczynkowym, macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym w wymiarze co najmniej 5 dni roboczych lub 15 dni po urlopie bądź  po przedstawieniu dowodu opłaty za wypoczynek.

Brak wniosku spowoduje, że wypłata należności  zostanie wypłata do końca stycznia roku następnego. W przypadku pożegnania z mundurem, gratyfikację urlopową wypłaca się wraz z odprawą.  Ry

Dodatkowe informacje: 

Więcej  o  programie „Tanich Wczasów” >>>

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 565)

§ 12. 1. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dopłatę do jego wypoczynku oraz jego małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu tego żołnierza w ramach programu „Tanie wczasy”, realizowanego w formie wypoczynku rodzinnego, na 14-dniowych turnusach poza sezonem w całorocznych wojskowych ośrodkach wypoczynkowych. Na wniosek żołnierza zawodowego czas trwania turnusu może ulec skróceniu.

2. Z dopłaty, o której mowa w ust. 1, może korzystać żołnierz zawodowy, w którego rodzinie średni miesięczny dochód na osobę — za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym żołnierz złożył wniosek o zakwalifikowanie do programu — nie przekracza 45 % kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

3. Dopłata, o której mowa w ust. 1, obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie. Finansowana jest przez jednostkę wojskową, w której żołnierz zawodowy pozostaje na zaopatrzeniu w dniu złożenia wniosku o zakwalifikowanie do programu, na podstawie faktury wystawionej przez wojskowy ośrodek wypoczynkowy.


Przekazujemy informację o programie „Tanie Wczasy", który jest przeznaczony dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Mamy nadzieję, że forma pytań i odpowiedzi pozwoli Państwu na wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości.

Komu przysługuje program „Tanie Wczasy”?
Z programu korzystają wyłącznie żołnierze zawodowi wraz z rodzinami, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 45% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Najniższe uposażenie to aktualnie 2.500 zł., a zatem kwota graniczna uprawniająca do skorzystania z tego świadczenia wynosi 1.125 zł.

A co z żołnierzami rannymi na misjach?
Żołnierze, którzy zostali ranni lub zachorowali w związku z pełnieniem służby poza granicami kraju mogą skorzystać z programu „Tanie Wczasy” dwukrotnie w ciągu 24 m-cy od powrotu do kraju.


Jak obliczyć dochód na członka rodziny?
Do obliczania dochodu wlicza się wszystkie uzyskane przychody w rodzinie, które są opodatkowane, w tym również dodatkowe uposażenie roczne, nagrody, ekwiwalenty itp. Nie wlicza się natomiast tzw. dodatku mundurowego.

Czy żołnierz na „Tanich Wczasach” wypoczywa całkiem za darmo?
I tak i nie. Tak, ponieważ żołnierzowi oraz członkom rodziny przysługuje pełne pokrycie kosztów pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) według cennika obowiązującego w danym ośrodku wypoczynkowym, w okresie realizowanego wypoczynku.

Nie, ponieważ żołnierza obciąża się kosztami z tytułu podatku od przyznanego świadczenia (roczne rozliczenie PIT, na podstawie faktury wystawionej przez ośrodek wypoczynkowy). Faktura nie obejmuje opłaty lokalnej na rzecz samorządów, opłaty za parking oraz za inne usługi zamawiane indywidualnie.

Trzeba płacić zaliczkę, aby mieć pewne miejsce?
Nie. Podstawy prawne nie przewidują i nie zobowiązują żołnierzy do uiszczania jakichkolwiek zaliczek na poczet przedmiotowego wypoczynku - ponieważ bezpośrednim płatnikiem nie pozostaje żołnierz, lecz Jednostka Wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym on pozostaje.
TERMINY WYŁĄCZONE Z PROGRAMU TANIE WCZASY W 2014 r.:

- WDW Sopot - od 01.07 do 17.08.2014 r.
- WDW Jurata (Czajka) - od 17.07 do 14.08.2014 r.
- WDW Jurata (Albatros) - od 01.08 do 14.08.2014 r.
- WDW Jurata (Kormoran) - od 17.06 do 30.06.2014 r.
- WDW Unieście - od 26.07 do 09.08.2014 r.
- WDW Międzyzdroje - od 12.07 do 02.08.2014 r.
- WDW Niedzica - od 01.05 do 30.05.2014 r.
- WDW Rogowo - od 03.08 do 16.08.2014 r.
- WDW Waplewo - od 01.09 do 14.09.2014 r.
- WDW Solina - od 01.08 do 16.08.2014 r.
- WDW Pieczyska - od 16.07 do 31.07.2014 r.
- WDW Rynia - od 15.08 do 31.08.2014 r.
- WDW Zakopane - od 07.01 do 28.02.2014 r. oraz od 09.10 do 31.12.2014 r.
"TANIE WCZASY" Dla Osób z Resortu ON:


www.rewita.pl/oferta-mon

CENNIK 2014 dla MON

Oferta dla emerytów wojskowych

Obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży w 2014 r.

Zasady wypoczynku zagranicznego w resorcie ON

Informacje o aktualnej ofercie zagranicznej dla środowiska wojskowego

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE na stronie MON

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE na stronie WKU w Radomiu

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w radio Poznań o sytuacji kadrowej polskiej Policji
dzielnik
12.04.2024 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 115
Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (ASW)
dzielnik
11.04.2024 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 72
Komendant Główny Policji i NSZZ Policjantów rozmawiali o walce z wakatami i finansowaniu Policji
dzielnik
09.04.2024 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 127
Powołano Pełnomocnika MSWiA w sprawie tzw. ustawy represyjnej!
dzielnik
11.04.2024 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 49
Policyjne uposażenie będzie wyższe. Blisko tysiąc złotych więcej na start
dzielnik
08.04.2024 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 380
Wywiad z Komendantem Głównym Policji
dzielnik
08.04.2024 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 96
25. Rocznica Powołania do Życia Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
dzielnik
05.04.2024 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 67
Rośnie zaufanie do Policji!
dzielnik
08.04.2024 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 11
Jakie wyzwania stoją przed Policją?
dzielnik
04.04.2024 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 118
Powroty do Policji kością niezgody? “Nowe rozwiązania będą miały charakter dyskryminujący”
dzielnik
05.04.2024 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 81
tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:02
tytul_kalendarz
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 12 kwietnia (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym "Delicjusz" w Trzebawiu rozpocznie się uroczystość wręczenia odznaki "Kryształowa Gwiazda" wielkopolskim policjantom!