tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 406 857
Wczoraj 371 895
Ostat tydzień 2772 5651
Ostat. dwa tyg. 5431 12347
Ostat. miesiąc 13467 30349
Ostatni rok 167922 337765
Razem 1501691 3305244
aktualnosci
WYKUP MIESZKAŃ POLICYJNYCH CORAZ BLIŻEJ!
dzielnik
02.12.2019 | Poniedziałek

 

UCHWAŁA NR XIX/321/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 19 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 68 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały z tej dyspozycji zwolnione.

§ 2

Bonifikaty przysługują najemcom lokali mieszkalnych, którzy:

1) wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożyli do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały lub złożą w terminie do 31 grudnia 2022 roku;

2)nie posiadają zaległości w opłatach za zajmowany lokal mieszkalny;

3) nie są i nie były w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży lokalu właścicielami innego lokalu lub domu mieszkalnego, w którym mogły realizować potrzeby mieszkaniowe. Dotyczy to również małżonków najemców, nawet w przypadku pozostawania w sądownie orzeczonej separacji.

§ 3

1. Ustala się następujące wysokości stawek procentowych bonifikat:

1) 65% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

2) 1,5% od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej w pkt 1 za każdy pełny rok zamieszkiwania w lokalu;

3) 25% od ceny lokalu ustalonej po zastosowaniu bonifikaty określonej w pkt 1 i 2 w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

2.Łączna bonifikata nie może przekroczyć 90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

3. Przez okres zamieszkiwania uprawniający do bonifikaty określonej w ust. 1 pkt 2 rozumie się łączny okres zamieszkiwania najemcy lub jego małżonka w lokalu będącym przedmiotem sprzedaży i okres zamieszkiwania w tym lokalu ich osób bliskich: wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, osoby przysposobionej albo przysposabiającej, albo tej, która pozostawała z najemcą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim, jeżeli osoby te były poprzednimi najemcami tego lokalu lub jego części. Okres zamieszkiwania ustala się na podstawie dokumentów przyznających tytuł najmu lokalu lub meldunkowych.

§ 4

Najemca, o którym mowa w § 2, traci uprawnienia do bonifikat określonych w § 3, jeżeli z przyczyn zawinionych przez niego nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lokalu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do zbycia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Porozumienie z 2 lipca 2019 roku - POBIERZ

Gen. insp. Jarosław Szymczyk w Senacie: Po 7 sierpnia słyszę od policjantów – “panie komendancie, co jeszcze musimy znieść?”
dzielnik
12.08.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 60
III Mistrzostwa Policji w Podciąganiu na Drążku o Puchar Przewodniczącego PKZP (KKOP) przy KWP w Poznaniu – zakończone
dzielnik
12.08.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 102
KWP - Zbiórka krwi dla poszkodowanego policjanta. KREWniacy zapraszają na Plac Mickiewicza w Poznaniu
dzielnik
13.08.2020 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 183
STYPENDIA NAUKOWE - EDYCJA 2020!!!
dzielnik
10.06.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 805
STANOWISKO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W ZWIĄZKU Z PROTESTEM W DNIU 7 SIERPNIA W WARSZAWIE!
dzielnik
11.08.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 61
Superustawa będzie rozpatrywana w II dniu posiedzenia Senatu
dzielnik
12.08.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 122
Policjant na chorobowym mógł obronić pracę magisterską!
dzielnik
12.08.2020 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 63
Czy wiesz, że fałszywe oskarżenie policjanta o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego jest przestępstwem?
dzielnik
11.08.2020 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 82
Superustawa przedmiotem jutrzejszych obrad Senatu RP!!!
dzielnik
10.08.2020 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 218
POŻEGNALIŚMY DR RAJMUNDA SIENNICKIEGO, WIELOLETNIEGO DYREKTORA SZPITALA MSWIA W POZNANIU!
dzielnik
07.08.2020 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 90
tytul_szukaj
tytul_zegar
22:07:36
tytul_kalendarz
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy należy wprowadzić dodatek progresywny do uposażenia policjanta?
Zdecydowanie tak
Nie
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Senat RP - tzw. "superustawa" na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 sierpnia (wtorek)!