tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 6 7
Wczoraj 332 621
Ostat tydzień 2325 4486
Ostat. dwa tyg. 4870 9374
Ostat. miesiąc 10934 20664
Ostatni rok 147440 281811
Razem 1626098 3539421
aktualnosci
Sejm RP. Odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 Komisji ds. Petycji
dzielnik
08.06.2021 | Wtorek

 Sejm RP. Odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 Komisji ds. Petycji

ilustracja

Jak informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji, na którym została przedstawiona odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 dotyczący Petycji Nr (BKSP-145-IX-57/20) w sprawie zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z 13 stycznia 2021 r.

Odpowiedź MSWiA przedstawiła Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Magda Witan, która poinformowała, że doskonale rozumie intencję wnioskodawcy Petycji, który domaga się wprowadzenia dalszych rozwiązań mających na celu rehabilitowanie funkcjonariusza przywróconego do służby. Jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie stwierdzające uniewinnienie wydalonego dyscyplinarnie, które wznowiono jeżeli prowadzone przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania.

Przedstawicielka MSWiA podkreśliła, że chodzi o zapewnienie proporcjonalnej ochrony interesu strony. – Funkcjonariusza zwolnionego a następnie przywróconego do służby ale również interesu społecznego. – “Mam na myśli funkcjonariuszy, którzy są w służbie i wykonują swoje obowiązki narażając swoje życie niejednokrotnie. Stąd w naszej ocenie każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Nie powinien tutaj zachodzić automatyzm” – zaznaczyła.

– “Odnosząc się stricte do propozycji przedstawionej w petycji, przedstawicielka MSWiA zwraca uwagę na to, że rozwiązania zaproponowane w petycji polegające na przyznaniu świadczenia równego jak na stanowisku, jakie zajmował w okresie pozostawania poza służbą, mogłoby gwarantować uprawnienie nieproporcjonalne. Samo przywrócenie do służby policjanta na skutek uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby i zgłoszeniu przez niego gotowości niezwłocznego podjęcia służby, nie skutkuje powstaniem prawa do uposażenia. Przywrócony do służby policjant musi bowiem podjąć obowiązki służbowe, co wymaga dopuszczenia go do służby i mianowania na określone stanowisko służbowe – wyjaśniła.

– “Duże wątpliwości budzi propozycja zawarta w artykule – zmiana art. 6 w świetle którego przywrócony do służby policjant, mimo tego, że nie pełnił służby i pozostawał poza kontrolą właściwych przełożonych w zakresie możliwości jej pełnienia – nabywałby te same uprawnienia, co policjanci pełniący służbę w sposób nieprzerwany. I uzyskałby uprawnienia emerytalne, prawo do nagrody rocznej za każdy rok pozostawania poza służbą i prawo do uposażenia w wysokości odpowiadającej posiadanej wysłudze lat służby. – “Uważamy za niezasadne wliczenie do wysługi emerytalnej okresu pozbawienia wolności i odbywania kary aresztu, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony, albo postępowanie zostało umorzone – powiedziała pani dyrektor. – “W naszej ocenie wydaje się, że celowi temu służy możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne aresztowanie lub pozbawienie wolności. – Odszkodowanie z tego tytułu powinno naprawić szkodę wynikłą ze wskazanych dolegliwości” – podkreśliła.

– “Za niezasadne uważamy także zaproponowane włączenie warunkowego umorzenia. W przypadku tej instytucji prawnej zachodzi konieczność ustalenia przyczyny wypełniającej znamiona czynu zabronionego, który zaistniał, ale również ustalenie gdy szkodliwość czynu jest znaczna – przywrócenie policjanta do służby w tym przypadku nie jest możliwe nie tylko dlatego, że tej przesłanki nie wymieniono w treści ust. 7 ustawy, ale przede wszystkim, że taki policjant nie mógłby się legitymować wszystkimi wymogami określonymi w art. 25, regulującemu warunki, jakie musi spełniać kandydat do policji – nie posiadałby tzw. nieposzlakowanej opinii – zaznaczyła pani dyrektor.

– “Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że możliwe jest dochodzenie na drodze sądowej roszczenia o utracone korzyści w postaci różnicy pomiędzy wynagrodzeniem, które policjant otrzymałby, gdyby pełnił służbę a świadczeniem wypłacanym za pozostawanie poza służbą na podstawie art. 45 ust. 5. Możliwość zastosowania drogi cywilno – prawnej w celu dochodzenia roszczeń przez osobę, która została pokrzywdzona. Istnieją także rozwiązania w Kodeksie pracy i wielu ustawach innych służb. Stąd ewentualne zmiany powinny mieć aspekt horyzontalny – czyli wziąć pod uwagę wszystkie rozwiązania w aktach normatywnych pozostałych służb, które nie przewidują wyrównania za cały okres pozostawania poza służbą.

Na zakończenie pani dyrektor przytoczyła dane dotyczące liczby przypadków dotyczących zwolnienia funkcjonariusza ze służby w policji na podst. art. 41 ust 1 pkt 3,  a następnie przywrócenia do służby w oparciu o art. 42 ust 7 pkt 1. Poinformowała również, że odpowiedź została przekazana Komisji w formie pisemnej.

Przewodniczący Komisji Petycji poseł Piechota zaproponował przyjąć odpowiedź na Dezyderat nr 56.

W głosowaniu Komisja Petycji przyjęła odpowiedź na Dezyderat nr 56.

https://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/sejm-odpowiedz-mswia-na-dezyderat-nr-56-komisji-ds-petycji/

FZZ SM wnioskuje do Ministra o spotkanie w sprawie Programu Rozwoju Służb!
dzielnik
15.05.2021 | Sobota
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 99
MSWiA przedkłada do zaopiniowania projekt ustawy emerytalnej dot. art. 15a
dzielnik
15.06.2021 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 228
MSWiA zamierza powrócić do starego sytemu szkoleń?
dzielnik
14.06.2021 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 50
Policyjna walka z wakatami. Formacja planuje dodatkowe przyjęcia kandydatów oraz więcej kursów podstawowych
dzielnik
15.06.2021 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 58
Pomnik Bohdana Smolenia odsłonięty
dzielnik
12.06.2021 | Sobota
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 37
Szkoleń w Policji jest za mało!
dzielnik
14.06.2021 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 63
Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi – 14 czerwca
dzielnik
14.06.2021 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 62
Oficjalne odsłonięcie pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu z udziałem przedstawiciela NSZZ P!
dzielnik
11.06.2021 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 97
STYPENDIA NAUKOWE NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2021!
dzielnik
09.06.2021 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 83
Projekt ustawy o zapewnieniu godnej egzystencji zwierząt służbowych już jutro w Sejmie
dzielnik
14.06.2021 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 13
tytul_szukaj
tytul_zegar
01:08:41
tytul_kalendarz
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy będziesz się szczepił na COVID-19?
TAK
NIE
JESZCZE NIE PODJĄŁEM DECYZJI
dzielnik


ZW NSZZ P - Przewodniczący ZG NSZZ P Rafał Jankowski wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o znaczne zwiększenie środków na nagrody i dodatki dla policjantów za pierwsze półrocze 2021 roku!