tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 675 1630
Wczoraj 211 394
Ostat tydzień 3251 6635
Ostat. dwa tyg. 6206 11814
Ostat. miesiąc 11581 22195
Ostatni rok 136732 258042
Razem 1655020 3597123
aktualnosci
Zebranie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu
dzielnik
08.09.2021 | Środa

 Zebranie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu

W dniu 8 września 2021 roku odbyło się w reżimie sanitarnym Zebranie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu.

Rozpoczynając zebranie Przewodniczący ZT asp. Mateusz Przybyłowski powitał przybyłych na spotkanie gości:

-Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów a zarazem Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. mł. insp. Andrzej Szary

-Wiceprzewodniczących ZT, Przewodniczących Kół z OPP Poznań

Następnie Przewodniczący ZT przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu oraz ważniejsze rzeczy które dotyczyły NASZEJ jednostki od poprzedniego posiedzenia tj. 29 czerwca 2021 roku, do dnia ZEBRANIA

Udało się zrealizować:

Uchwała nr X/2020

W związku z XXX Rocznicą Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wnioskować o wyróżnienie medalami NSZZ Policjantów dla członków związku z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu,  zgodnie ze złożonymi wnioskami z Kół.

W dniu 23 lipca zostały zorganizowane uroczystości Święta Policji dla policjantów OPP, w trakcie których wyróżniono zasłużonych funkcjonariuszy.

UCHWAŁA NR II/2021

Zorganizować „IV Mistrzostwa Policji w podciąganiu na drążku o Puchar Przewodniczącego Zarządu
PKZP-KKOP przy KWP w Poznaniu w terminie 3 .08.2021 r.  

Kilkudziesięciu zawodników z 3 województw (Mazowsze, Lubuskie i Wielkopolska) walczyło o puchary i nagrody. Zawody wygrał policjant KPP Żary Adrian Rezlerski (53 powtórzenia). W kategorii policjantek wygrała Agnieszka Sowińska z KP Poznań Wilda (21 powtórzeń)

Wśród policjantów OPP Poznań 1 miejsce Dariusz Troszak - 1 KP (43 powtórzenia)
2 miejsce Filip Lipiński - 4 KP (42 powtórzenia)
3 miejsce
Mateusz Nowicki - 3 KP (34 powtórzenia)

Załącznik nr 4

do Uchwały nr VI/2018 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu dnia 25.01.2018r. w sprawie nagrody rzeczowej w postaci noża z naniesionymi treściami na dwóch stronach ostrza.

W tym roku to wyróżnienie otrzymało 3 funkcjonariuszy:         

-kol. Kamil Kosmowski (PW)

-kol. Maciej Bąk (2 KP)                                  

-kol. Marcin Fornalik (Sztab)

2018 - 8 policjantów  2019 - 2 policjantów  2020 - 4 policjantów

Ponadto:                                           

10.07 - naprawa klimatyzatora do pomieszczenia tymczasowej dyspozytorni OPP

16.07 - Udział w Uroczystościach Święta Policji KPP Pleszew oraz pikniku KMP Poznań

20.07- Udział w Uroczystościach Święta Policji KPP Czarnków

21.07 – spotkanie na 3 KP OPP Poznań i wręczenie Pinów Kryształowej Gwiazdy

21.07- Udział w Uroczystościach Święta Policji KPP Śrem

22.07- Udział w Uroczystościach Święta Policji KPP Wągrowiec

23.07- OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W POZNANIU – w trakcie których wyróżniono policjantów z naszej jednostki medalami, awansami na stopnie i nagrodami rzeczowymi. Zarząd Terenowy włączył się w organizację oraz sfinansował posiłek profilaktyczny  

23.07- Udział w Piknik KMP Poznań

24.07-Udział w Piknik rodzinny z IPA Poznań

27.07- Udział w Uroczystościach Święta Policji KPP Turek

29.07- Pożegnanie z mundurem po 25 latach służby na "PIERWSZEJ LINII" sierż. szt. Macieja Bąka

29.07- Udział w Uroczystościach Święta Policji KP Poznań – Północ

29.07- Udział w Uroczystościach Święta Policji KP Tarnowo Podgórne

30.07- Udział w Uroczystościach Święta Policji KWP Poznań

1.08 – Zwycięstwo drużyny NSZZ Policjantów - IPA Poznań w turnieju charytatywnym w Grabowie nad Prosną. W drużynie wystąpiło kilku policjantów z OPP Poznań

3.08- IV Mistrzostwa Policji w Podciąganiu na Drążku o Puchar Przewodniczącego PKZP-KKOP przy KWP w Poznaniu

5.08-poinformowanie za pomocą strony internetowej oraz pisma na pododdziały o Konkurs dla Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu w związku z organizacją corocznego testu sprawności fizycznej!

15.08- XXIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA - Udział kilku policjantów z OPP Poznań w drużynie IPA Poznań

23.08- Sierż. szt. Adrian Stempniak - Członek NSZZ P Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu zdobył  Wicemistrzostwo Polski Policjantów 2021 Tour de Pologne 

30.08- Kontyngent Polskiej Policji złożony z policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu dotarł na Litwę

Sporządzano 1 wniosek do Kapituły Kryształowej Gwiazdy w omawianym okresie czasu (2KP)

Nie udzielono w omawianym okresie czasu pomocy prawnej.

Od początku kadencji – 30 pomocy prawnych otrzymali policjanci z naszej jednostki.

Ponadto Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu w omawianym okresie czasu odwiedził Koła Związkowe 1 KP - 0   2 KP -  1           3 KP - 1         4 KP- 0          PW -0             PPPS – 0

Łącznie od początku kadencji (październik 2016 roku) - 91 spotkań z Policjantami na danych poddziałach 1KP – 17 2KP-18  3KP-18  4KP-15  PW-13  PPPS- 10

Przepraszam jak o jakiejś inicjatywie zapomniałem.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu jednogłośnie przyjął:

UCHWAŁA NR III/2021

W związku z przyznaniem w ostatnim czasie podwyżek dla członków rządu, posłów i senatorów zwracamy się do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego o podjęcie działań w celu zrealizowania przepisów porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku, a w szczególności wprowadzenia nowego wieloletniego programu rozwoju formacji resortu w latach 2021-2024, w tym za szczególnym uwzględnieniem podwyżki uposażeń.

W razie podjęcia działań protestacyjnych przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu aktywnie zaangażuje się w te działania.

UCHWAŁA NR IV/2021

Zorganizować II zawody wędkarskie „Bezpieczny Spławik 2022” o Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu”.

Powołano Komitet Organizacyjny w składzie:

-Przewodniczący ZT kol. Mateusz Przybyłowski  

-Przewodniczący Koła 3 KP kol. Marcin Mączyński          

-Przewodniczący Koła PPPS kol. Krzysztof Tomczak

UCHWAŁA NR V/2021

Przyznać nagrody rzeczowe dla dzieci członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, które złożyły wnioski do Komisji Stypendialnej, a nie zakwalifikowały się do wyróżnienia przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Powołano zespół do zrealizowania uchwały w składzie:

-Wiceprzewodniczący ZT-skarbnik kol. Agnieszka Wrona

-Wiceprzewodniczący ZT kol. Mariusz Wieczorkiewicz

-Przewodniczący Koła nr 1 kol. Michał Laboch

Ewentualne przyznanie stypendiów naukowych lub nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki w nauce w 2022 roku, będzie uwarunkowane możliwościami finansowymi ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, oraz podjętą stosowną Uchwałą.  

UCHWAŁA NR VI/2021

Wykonać kalendarze na 2022 rok dla członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, w ilości 500 egzemplarzy – koszt całkowity inwestycji nie przekroczy 2000 złotych. Na kalendarzach zostaną umieszczone instytucje oraz firmy, które wspierają działania statutowe Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu.

Odpowiedzialny za zrealizowanie kalendarzy Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu asp. Mateusz Przybyłowski.

UCHWAŁA NR VII/2021

Zrobić paczki świąteczne - gwiazdkowe w 2021 roku, dla członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu. Kwota przeznaczona na osobę to 60 zł.

W celu zrealizowania tej inwestycji został powołany zespół z Wiceprzewodniczących ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu:

-Przewodnicząca Zespołu – kol. Agnieszka Wrona;

-Członek Zespołu – kol. Krzysztof Tomczak

-Członek Zespołu – kol. Marcin Grupiński

UCHWAŁA NR VIII/2021

Zgodnie z § 34 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z 2008 roku, postanowiono przeprowadzić wybory uzupełniające na Kole nr 4 NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji policji w Poznaniu.

Termin wyborów uzupełniających wyznaczy Przewodniczący Koła i poinformuje wszystkich członków NSZZ Policjantów na pododdziale. O terminie wyborów zostanie poinformowany Przewodniczący ZT, który pomoże przeprowadzić wybory uzupełniające na 4 KP.

Następnym punktem spotkania były przemówienie:

- Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów a zarazem Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. mł. insp. Andrzej Szary przekazał informację o obecnej sytuacji w NSZZ Policjantów oraz podziękował wszystkim Członkom ZT za zaangażowanie w realizacji celów statutowych naszego związku. W ocenie Przewodniczącego jeżeli zajdzie taka potrzeba, a wydaje się ona konieczna to NSZZ Policjatów zapewne nie zawaha się nad podjęciem Akcji Protestacyjnej. Teraz wszystko zależy od Rządu RP. Na posiedzeniu ZG NSZZ Policjantów zostanie podjęta decyzja strategiczna odnośnie spotkania z Ministrem w dniu 13 września br.

W trakcie WOLNE GŁOSY I WNIOSKI Przewodniczący ZT przypomniał o:

-wyróżnienia za testy sprawności w tym roku, zgodnie z regulaminem

-zasiłek statutowy za urodzenie dziecka Członka NSZZ P z OPP P-ń,

-ewentualne wsparcie policjantów z Funduszu Prewencyjnego PZU,

 

Nowe propozycje MSWiA dla funkcjonariuszy służb podległych resortowi!
dzielnik
20.09.2021 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 393
ZG NSZZ P odbył spotkanie z wiceministrem Maciejem Wąsikiem oraz Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem!
dzielnik
14.09.2021 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 91
Sukces sierż. szt. Karoliny Juja. GRATULACJE!
dzielnik
20.09.2021 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 93
WOTUM ZAUFANIA DLA PRZEWODNICZĄCEGO ZG NSZZ POLICJANTÓW!
dzielnik
16.09.2021 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 16
51. ZT NSZZ Policjantów w Garnizonie Wielkopolskim!
dzielnik
14.09.2021 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 48
Komunikat z posiedzenia Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 16 września 2021 roku!
dzielnik
16.09.2021 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 41
Awanse i Medale NSZZ P w KP Swarzędz!
dzielnik
14.09.2021 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 46
Infosecurity24.pl – Za mało, by powstrzymać “psią grypę”?
dzielnik
16.09.2021 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 20
NIE MA POROZUMIENIA W SPRAWIE PODWYŻEK!
dzielnik
13.09.2021 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 491
Cześć i chwała bohaterom!
dzielnik
17.09.2021 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 12
tytul_szukaj
tytul_zegar
22:41:28
tytul_kalendarz
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy NSZZ P powinien rozpocząć Akcję Protestacyjną jeżeli Rząd nie zrealizuje w całości Porozumienia z 2018 roku?
Zdecydowanie tak
Nie
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - 21 września ZG NSZZ Policjantów odniesie się do propozycji złożonych FZZ SM w dniu 20 września br.!