tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 32 56
Wczoraj 188 394
Ostat tydzień 1793 4551
Ostat. dwa tyg. 3420 7873
Ostat. miesiąc 7595 18474
Ostatni rok 114724 238066
Razem 1912488 4123880
Minister Pitera ignoruje partnerów społecznych

Minister Pitera ignoruje partnerów społecznych

W trakcie posiedzenia Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. rozwoju dialogu społecznego, które odbyło się 29 lipca 2010', uczestnicy odnieśli się do rządowej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej lobbingu. W wyniku przyjętych ustaleń, 8 sierpnia 2010 r., przewodniczący Zespołu, Zbigniew Żurek w imieniu Strony Społecznej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, skierował pisma do premiera Donalda Tuska i minister Julii Pitery:

Prezes Rady Ministrów
Pan Donald Tusk
Szanowny Panie Premierze,
Z przykrością informujemy, że Partnerzy Społeczni – członkowie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych zostali zignorowani w procesie konsultacji projektu założeń nowej ustawy o lobbingu, opracowanych pod kierownictwem minister pani minister Julii Pitery. Wbrew obowiązującemu prawu nie zostaliśmy włączeni w proces konsultacji.
Po interwencji, z naszej inicjatywy - odbyło się spotkanie Pani Minister z Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych, podczas którego Pani Minister nie przekonała nas do swoich racji. Jako członkowie Trójstronnej Komisji – reprezentatywne ustawowo organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców, negatywnie oceniamy projekt założeń do nowej ustawy o lobbingu.
Uważamy, iż należy zaniechać dalszych prac nad nową regulacją w zakresie lobbingu. Nowe uregulowania, dotyczące działalności lobbingowej powinny stać się częścią reformy systemu stanowienia prawa, opartego na otwartych i powszechnych konsultacjach społecznych, których częścią będą stosowne regulacje, odnoszące się do działalności lobbingowej oraz na zwiększeniu roli OSR w procesie stanowienia prawa.
Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Żurek
Wiceprzewodniczący Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno Gospodarczych
Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju
Dialogu Społecznego TK


Pani Julia Pitera
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowna Pani Minister,


W nawiązaniu do naszego spotkania podczas Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych (TK) oraz do posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego TK z dnia 29 lipca 2010 r. – przedstawiamy stanowisko Strony Społecznej Trójstronnej Komisji.


Jako członkowie Trójstronnej Komisji – reprezentatywne ustawowo organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców negatywnie oceniamy projekt założeń do nowej ustawy o lobbingu.


Nie zgadzamy się z koncepcją regulacji lobbingu, przyjętą w przedmiotowym projekcie założeń. W szczególności z przyjętą tam definicją lobbingu zawodowego i niezawodowego, która nie wyjaśnia, w jaki sposób zakwalifikowani są partnerzy społeczni (reprezentatywni tak jak my oraz pozostali) oraz jak oni wszyscy mieliby być traktowani pod rządami nowej ustawy. Z analizy projektu wynika sugestia, że partnerzy społeczni mieliby zostać zakwalifikowani do kategorii działalności niezawodowej, z czym zgodzić się niepodobna, gdyż byłaby to w praktyce likwidacja dialogu społecznego w Polsce, sprzeczna z resztą z obowiązującym dziś prawem, zapisanym chociażby w ustawie o związkach zawodowych oraz ustawie o organizacjach pracodawców. W świetle powyższego wnioskujemy o jednoznaczne wyłączenie związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, jeżeli nie wszystkich to na pewno reprezentatywnych w świetle ustawy o TK, spod rządów przyszłej ustawy.


Niezależnie od powyższego krytycznie oceniamy zawartą w przedmiotowych założeniach do ustawy o lobbingu próbę praktycznego pozbawienia wszelkich uprawnień lobbystów niezawodowych - dziesiątków tysięcy podmiotów pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych,samorządów zawodowych, lokalnych inicjatyw obywatelskich.


Projekt przedmiotowych założeń do ustawy o lobbingu stwarza możliwość całkowitego ignorowania tych podmiotów; nie dość, że odmawia się im prawa bezpośredniego przedstawienia swoich racji to pozwala się władzy na pozostawienie sprawy bez dalszego biegu (brak obowiązku odpowiedzi na piśmie). Jak ma się to do Konstytucji RP (zasada równości wobec prawa, dostępu do informacji publicznej, składania petycji, skarg czy wniosków) oraz innych przepisów prawa, które gwarantują organizacjom prawo uczestniczenia w procesie stanowienia prawa oraz prawo do przedstawiania swoich stanowisk stosownym władzom? Przypominamy raz jeszcze, że obecnie obowiązujące przepisy prawa dają np. partnerom społecznym jako uczestnikom dialogu społecznego mocną podstawę do stałego uczestniczenia w procesie legislacyjnym. Regulują to między innymi ustawy: o związkach zawodowych oraz o organizacjach pracodawców. Obowiązek konsultowania się władz z organizacjami społecznymi w sprawach, które ich dotyczą zapisany jest także w ustawie o Trójstronnej Komisji…,ustawie o Radzie Ministrów, Regulaminie Pracy Rady Ministrów itd. Partnerzy społeczni są również naturalnymi partnerami dla Komisji Europejskiej (KE) oraz Parlamentu Europejskiego (PE) w procesie stanowienia prawa wspólnotowego. W fachowej literaturze określani są jako „niekomercyjne grupy nacisku”.


Niezależnie od aspektu podmiotowego założeń nowej ustawy o lobbingu – pojawia się kolejny problem, z którym nie można się zgodzić: założenie, że lobbyści niezawodowi mogliby odnosić się jedynie do projektu założeń do aktu prawnego, a do projektu ustawy już nie. O błędzie takiego założenia dowodzić może chociażby słynny zapis „i czasopisma” z tzw. „afery Rywina”. Kolejną inicjatywą, z którą zgodzić się nie można, jest propozycja przeniesienia rejestracji oraz wprowadzenie kontroli działalności lobbingowej (sprawozdania) z MSWiA do CBA. To tak, jakby na przykład kwestie stosunków pracy czy przedsiębiorczości powierzyć zamiast właściwym ministerstwom - z założenia prokuraturze!


CBA – formacja o charakterze policyjnym ma inne zadania! Zamiast powierzać Biuru kontrolę legalnej działalności wszystkich uczestników procesu stanowienia prawa – należy zintensyfikować działania Biura na zwalczanie szarej strefy - tzw. „załatwiaczy”, działających na styku polityki i biznesu – w kwestiach niezwiązanych z procesem legislacyjnym. Podsumowując – uważamy, iż należy zaniechać dalszych prac nad nową regulacją w zakresie lobbingu. Dodatkowo nie rozumiemy intencji jaka przyświecała tworzeniu tego projektu i jaki cel miałoby zrealizować wdrożenie tej ustawy w życie. W ocenie partnerów społecznych zasiadających w Komisji Trójstronnej nowe uregulowania, dotyczące działalności lobbingowej powinny stać się częścią reformy systemu stanowienia prawa, opartego na otwartych i powszechnych konsultacjach społecznych, których częścią będą stosowne regulacje, odnoszące się do działalności lobbingowej oraz na zwiększeniu roli OSR w procesie stanowienia prawa. Jednocześnie prosimy o informację, dlaczego projekt założeń do ustawy o lobbingu został skierowany przez Panią Minister jedynie do wybranych podmiotów? Jakimi kryteriami się Pani kierowała w ich wyborze? Prosimy o wskazanie podstawy prawnej, która uprawniała Panią Minister do nie przekazania organizacjom związkowym i organizacjom pracodawców tych założeń wbrew postanowieniom obowiązującychustaw. Prosimy także o bieżące przekazywanie nam do konsultacji każdej nowej wersji projektu w przedmiotowym zakresie.


Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Żurek
Wiceprzewodniczący Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno Gospodarczych
Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju
Dialogu Społecznego TK

Źródło: Kronika OPZZ Nr 115(1844)/2010
(jp)

powrót | lista
tytul_szukaj
tytul_zegar
20:00:02
tytul_kalendarz
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy rząd dotrzyma słowa i do policjantom podwyżki w wysokości 20%?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.