tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 109 293
Ostat tydzień 1786 4539
Ostat. dwa tyg. 3527 8830
Ostat. miesiąc 7668 18951
Ostatni rok 114090 237084
Razem 1913910 4127631
Posiedzenie Komisji Trójstronnej - 10 wrzesień 2008.

    
Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych

Protokół
z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 10 września 2008 r.


W dniu 10 września 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Obradom przewodniczył Jerzy Bartnik – Wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w zastępstwie Waldemara Pawlaka – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki.

   1. Porządek obrad:

Informacja ze wspólnego posiedzenia zespołów problemowych: ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy - dotycząca wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2009 r. – przedstawia przewodniczący zespołu.

   2. Dyskusja
   3. Sprawy różne

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.

J. Bartnik oddał głos Stefanowi Kubowiczowi (NSZZ „Solidarność”) – Przewodniczącemu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, który przedstawił sprawozdanie z prac połączonych zespołów ds.  budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w sprawie wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2009 r. Propozycja rządu w tym zakresie wynosiła 8%, strona związkowa zaproponowała 15 % natomiast propozycja strony pracodawców wynosiła 3,9% (inflacja plus 1%). Poinformował, że zespół nie osiągnął porozumienia w sprawie wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2009 r.

Następnie odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

J. Guz (OPZZ) zauważył, że polityka ograniczania płac dotyczy w ostatnim okresie tylko środowiska pracowników. Zwrócił uwagę na zbyt duże rozwarstwienie dochodowe.

J. Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do partnerów społecznych z prośbą o podjęcie próby uzgodnienia wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2009 r. Zaproponowała aby w trakcie posiedzenia Komisji odbyło się Prezydium TK, podczas którego strony doszłyby do jakiegoś porozumienia.

J. Śniadek (NSZZ „Solidarność”) zaznaczył, że NSZZ „Solidarność” w dalszym ciągu podtrzymuje stanowisko w sprawie uchylenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców.

J. Mordasewicz (PKPP „Lewiatan) odnosząc się do uchylenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców zaznaczył, że jego organizacja jest otwarta na dyskusję. Należy jednak wskazać instrumenty, które będą mogły stanowić metody kontroli w przedsiębiorstwach państwowych.

J. Guz (OPZZ) zwrócił się do przedstawiciela Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie dlaczego zostały wstrzymane prace związane z uchyleniem ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców.

K. Zajdel-Kurowska (MF) poinformowała, że resort finansów nie zablokował prac nad uchyleniem ustawy, lecz je wstrzymał w związku z prowadzonymi analizami makroekonomicznymi, które były niezbędne przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej.

Ponadto oznajmiła, że podczas dyskusji nad ustawą budżetową strona rządowa zdecydowała się na obniżenie prognozy wzrostu gospodarczego. Zaznaczyła, że trudno jest przewidzieć co będzie się działo z gospodarką światową czy europejską jeśli wzrost gospodarczy Unii Europejskiej w strefie euro spowolnił z 2,5%, które było w zeszłym roku do prawie 1% w chwili obecnej.
Reasumując Przewodniczący J. Bartnik stwierdził, że Trójstronna Komisja nie osiągnęła porozumienia w zakresie wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2009 r.

Następnie Komisja zajęła się sprawami różnymi.

U. Michalska (OPZZ) zwróciła uwagę na łamanie zasad dialogu społecznego w sektorze ochrony zdrowia. Poinformowała, że w imieniu ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ reprezentujących sektor ochrony zdrowia, wystąpiła do Ministra Zdrowia z pismem wyrażającym protest przeciwko zawieraniu przez stronę rządową dwustronnych porozumień tylko z częścią wybranych partnerów społecznych.

Ponadto wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska z prośbą o spotkanie, w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, które są obecnie przedmiotem prac w Parlamencie. Odpowiedzią na ten apel było pismo Pana Michała Boniego – Sekretarza Stanu w KPRM wyznaczające termin spotkania między 18 a 24 sierpnia br. Poinformowała, że do chwili obecnej do spotkania nie doszło, a z informacji medialnych wynika, że odbywają się spotykania z pojedynczymi organizacjami związkowymi, dotyczące negocjowania pakietu ustaw zdrowotnych. W związku z powyższym zwróciła się z prośbą do strony rządowej o interwencję w powyższych kwestiach.

S. Kubowicz (NSZZ „Solidarność”) poinformował, że Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych opowiedział się za pracami eksperckimi w ramach systemu wynagrodzeń oraz za rozpoczęciem badań czasu pracy nauczycieli.

Ponadto poinformował o terminach, które obligują partnerów społecznych na przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu państwa. Poinformował, że na 17 września br.  zaplanowano posiedzenie zespołu ds. budżetu..., który podejmie próbę wypracowania wspólnego stanowiska. Natomiast w przypadku jego braku kolejny termin jest 22 września kiedy każda ze stron może przedstawić stanowiska, a jeśli ten termin nie będzie dotrzymany to 24 września każda z organizacji przedstawia swoje stanowiska. Jednocześnie zwrócił się z prośbą, aby opinie te spływały do Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej do godz. 12.00 w dniu 24 września, gdyż tego dnia w godzinach popołudniowych jest posiedzenie Rady Ministrów.
Ponadto Zespół ustalił, aby odbyła się na forum zespołu ds. usług publicznych debata na temat aktualnej sytuacji w edukacji i problemach w tej dziedzinie.

Na zakończenie Przewodniczący J. Bartnik poinformował, że został wydłużony zespołowi ds. ubezpieczeń społecznych do 17 września br. czas na wypracowanie rozwiązań w zakresie ustawy o emeryturach pomostowych, a następnie efekty z prac zespołu zostaną przedstawione na posiedzeniu plenarnym TK.

Opracowała:
Mariola Mazgało
DDP MPiPS
tytul_szukaj
tytul_zegar
04:00:37
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy rząd dotrzyma słowa i do policjantom podwyżki w wysokości 20%?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.