tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 165 458
Ostat tydzień 1471 3627
Ostat. dwa tyg. 2887 6782
Ostat. miesiąc 6156 14664
Ostatni rok 93909 236907
Razem 1967203 4268152
Płaca minimalna w 2010 roku.
 Komunikat z posiedzenia KT 13.07.'09 
Komisja Trójstronna ds. Społeczno – Gospodarczych - Posiedzenia KT
 
Komunikat
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
z posiedzenia w dn. 13 lipca 2009 r.

Informacje w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. oraz wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010 r. były głównymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się w dniu 13 lipca 2009 r. Posiedzenie, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie.

W sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.  oraz wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010 r. informację przedstawił pan Stefan Kubowicz - Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. Jak wynika z informacji zespół zaakceptował propozycję minimalnego wynagrodzenia począwszy od pierwszego stycznia 2010 r. w wysokości 1317 zł. co, jak poinformowała Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, stanowi 41,8% średniego wynagrodzenia. W tej części Trójstronna Komisja przyjęła uchwałę nr 35.

Strona społeczna przypomniała również o konieczności wypracowania mechanizmu i ścieżek dojścia do wysokości    50%    przeciętnego    wynagrodzenia    oraz    zweryfikowania  kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy  społecznej.  Zespół nie  uzgodnił wysokości średniorocznego  wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Uzgodniono, że w kwestii weryfikacji kryteriów dochodowych, zostanie przekazane pismo do Rady Ministrów. Ministerstwo   Finansów  przybliżyło   założenia   dot.   wzrostu  wynagrodzeń   w  państwowej   sferze budżetowej w kontekście projektowanego budżetu na 2010 rok, który nominalnie wyniesie 1 punkt procentowy. Propozycja wynika z otoczenia gospodarczego. W. Pawlak zaproponował przyjęcie wspólnego stanowiska, aby te firmy które przez 20 lat transformacji utrzymują się na rynku, w związku z upowszechnianiem prawa własności, w pierwszej kolejności zostały prywatyzowane w oparciu o własność pracowniczą i menadżerską.W kolejnej części odbyła się dyskusja na temat stanu realizacji pakietu działań antykryzysowych. Pani J. Fedak poinformowała, że ustawa znajduje się w Senacie i jej zdaniem powinna zostać jak najszybciej uchwalona, z uwagi na kondycję polskich przedsiębiorstw, które powinny skorzystać z przewidzianych tam instrumentów pomocowych. Natomiast w przypadku uzgodnienia przez stronę społeczną poprawek,mogą one zostać zgłoszone w nowelizacji. Rząd skierował również do konsultacji projekt dot. rozwiązania w sprawie pakietów socjalnych. OPZZ uznał, że nie uznaje przedstawionej informacji dotyczącej pakietu działań antykryzysowych. O ile zostały przyjęte projekty dot. podatków, brak jest realizacji innych punktów pakietu, a ustawa dot. prawa pracy i rynku pracy jest niesatysfakcjonująca.NSZZ „Solidarność" zdecydowanie stwierdził, że żadne rozmowy z rządem na temat pakietu o które wspólnie wystąpili partnerzy społeczni 13 marca br., nie miały miejsca. W konsekwencji projekt ustawy jest autorskim projektem rządowym, bez uzgodnień, a zapisy znacząco odbiegają od ducha porozumienia. Kryzys w myśl projektu, nie będzie rozwiązywany solidarnie - bez pomocy państwa i budżetu, daje natomiast możliwość przerzucenia odpowiedzialności na pracowników. NSZZ „Solidarność" nie bierze
tym samym odpowiedzialności za ostateczne rozwiązania pakietu i jego późniejsze konsekwencje. Brak jest również realizacji punktu pierwszego pakietu dot. pomocy najuboższym, a rząd nie przedstawia żadnych  informacji  w  tym  zakresie.   Wyraża  wolę  dyskusji  nt.  prywatyzacji  w  formie spółek pracowniczych.

FZZ poparło zdanie pozostałych central związkowych. PKPP „Lewiatan" odmiennie od strony związkowej oceniła realizację pakietu. Przypomniała, że zapisy z 13 marca br. były zapisem haseł. Projekty również nie są do końca satysfakcjonujące dla pracodawców, niemniej jednak  są one przełożeniem na język legislacji tego do czego partnerzy społeczni autonomicznie uzyskali zgodę.BCC-ZP przypomniał, że pracodawcy wielokrotnie wychodzili z inicjatywą zawarcia porozumień, bezskutecznie. W dalszym ciągu są gotowi do rozmów. Zdaniem ZRP, trudniejsze zadania stoją przed uchwaleniem budżetu na 2010 r. Ustawy antykryzysowe wchodzą w życie, natomiast należy patrzeć na przyszłość. Będą one ocenione po okresie obowiązywania, natomiast jednym z zadań stojących przed TK są prace związane z prywatyzacją. Powinny one stać się przedmiotem  prac  Zespołów problemowych,  aby  wyprzedzać  negatywne  elementy,  które  mogą prowadzić   do   niepokojów  związanych  z  prywatyzacją.Wesprzeć proces może również dialog autonomiczny. Zdaniem W. Pawlaka, wynik dotychczasowych prac jest rezultatem dialogu społecznego. Bez tego gremium na pewno, nie byłoby takich rozwiązań. J. Fedak poinformowała, że w kwestii pomocy najuboższym uruchomiony został program z Funduszu Pracy na walkę z kryzysem w odniesieniu dla najbiedniejszych osób. Ponieważ nie było zapotrzebowania w samorządach skierowane zostały środki na samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy, w drugim półroczu będą uruchomione na ten cel kolejne środki. Istnieje również możliwość uruchomienia programów specjalnych tam gdzie rzeczywiście wystąpi zapotrzebowanie, w związku ze zwolnieniamipracowników. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tym tygodniu zostanie skierowany do konsultacji również projekt ustawy o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń.KPP widzi możliwość prac nad ustawą o negocjacyjnym systemie wyłącznie w powiązaniu z tzw. ustawą kominową.
Warszawa, 13 lipca 2009 r.

UCHWAŁA NR 35
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 r.), Trójstronna Komisja uzgadnia wynagrodzenie minimalne w wysokości 1317 zł brutto, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

Podpisy stron.
tytul_szukaj
tytul_zegar
08:00:07
tytul_kalendarz
Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!