tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 466 929
Wczoraj 493 1069
Ostat tydzień 3817 8309
Ostat. dwa tyg. 6650 14597
Ostat. miesiąc 14712 29840
Ostatni rok 170759 345187
Razem 1519501 3341599
aktualnosci
KOMUNIKAT ZW NSZZ P - TURNUSY REHABILITACYJNO - ZDROWOTNE 2020R.
dzielnik
06.11.2019 | Środa

KOMUNIKAT ZW NSZZ P - TURNUSY REHABILITACYJNO - ZDROWOTNE 2020R.

Zarząd Wojewódzki dokonał podziału miejsc na turnusy w 2020 roku, który zostanie w najbliższych dniach przesłany do ZT NSZZ P/E celem zgłoszenia kandydatur zgodnie z przyjętym Regulaminem.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które dotychczas nie korzystały z tej formy ochrony zdrowia w ramach NSZZ P/E. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na turnus zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Istnieje możliwość pobytu na turnusie na zasadach ustalonych dla Członków NSZZ P/E  dodatkowo poza limitem Członka Rodziny/Osoby Towarzyszącej niebędących Członkiem Związku pod warunkiem pokrycia kosztów pobytu  i uzgodnienia tego faktu z przedstawicielem ZW NSZZ P.

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2020 roku.

Ostateczną decyzje o przydziale miejsc podejmują  osoby upoważnione przez  ZW NSZZ Policjantów w trybie "Zwykłego Zarządu" w terminie do końca stycznia 2020 roku, o czym zostaną poinformowane w pierwszej kolejności właściwe  ZT NSZZP/E, a następnie osoby, które otrzymały przydział na turnus wraz ze szczegółową informacją o zasadach pobytu.

Dojazd na miejsce turnusu odbywa się we własnym zakresie.

Pobyt na turnusie odbywa się w ramach urlopu lub dni zaległych.

REGULAMIN - POBIERZ

KWESTIONARIUSZ - POBIERZ