tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Wczoraj 150 350
Ostat tydzień 1363 3276
Ostat. dwa tyg. 2839 6681
Ostat. miesiąc 6233 14907
Ostatni rok 93950 237060
Razem 1967406 4268604
RPO interweniuje ws. weteranów poza granicami kraju

 

RPO interweniuje ws. weteranów poza granicami kraju

Zamieszczony Data publikacji : 12.11.2015
Ustawa o weteranach nie zapewnia adekwatnej pomocy wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza weteranom ciężko poszkodowanym, wymagającym systematycznej opieki - uważa Rzeczni Praw Obywatelskich.

W trakcie spotkań przedstawicieli Biura RPO ze środowiskiem weteranów działań poza granicami państwa okazało się, że organizacje pozarządowe świadczące pomoc na rzecz weteranów nie mają prawnych możliwości uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Wśród zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie została wymieniona działalność na rzecz weteranów. Rada Ministrów została upoważniona do rozszerzenia zakresu zadań publicznych w drodze rozporządzenia, co mogłoby znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji weteranów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Pomoc dla weteranów

Osoby, które brały udział w działaniach poza granicami kraju w ramach m.in. kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej mogą mieć przyznany status weterana. 

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Minister Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie o pomocy psychologicznej dla weteranów-funkcjonariuszy oraz ich rodzin, które jest aktem wykonawczym do ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia weteran -funkcjonariusz lub weteran poszkodowany - funkcjonariusz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny będą mieli prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej, jeżeli problemy zdrowotne funkcjonariusza są związane z działaniami poza granicami państwa. Pomoc będzie udzielana bezpłatnie i poza kolejnością w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Z pomocy psychologicznej będą mogli skorzystać funkcjonariusze, którzy brali udział w działaniach poza granicami kraju w ramach kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej lub zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu albo grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Weterani-funkcjonariusze oraz ich rodziny w razie potrzeby będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną zarówno w warunkach stacjonarnych (w szpitalu), ambulatoryjnych (w przychodni, czy poradni), jak i w warunkach domowych. Pomoc psychologiczna w zależności od potrzeb i stanu osoby potrzebującej pomocy będzie obejmowała badania diagnostyczne, terapię psychologiczną (indywidualną lub grupową, w tym rodzinną), poradę indywidualną i poradę rodziną. W przypadku każdej osoby zostanie najpierw przeprowadzone badanie psychologiczne diagnostyczne (np. szczegółowy wywiad psychologiczny), które pozwoli na określenie rodzaju potrzebnej pomocy i dostosowania terapii psychologicznej do konkretnych potrzeb. Zakres pomocy obejmuje różnorodne formy terapii psychologicznej, tak aby można ją było w pełni dostosować do potrzeb konkretnego weterana-funkcjonariusza lub członka jego rodziny.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zagadnieniami uprawnień, z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom oraz weteranom – funkcjonariuszom zajmuje się Departament Zdrowia MSW – Wydział Polityki Zdrowotnej.

  • tel. nr 22 508 18 66 - Jadwiga Karczewska
  • tel. nr 22 508 18 93 – Teresa Sulik

W Komendzie Głównej Policji sprawami weteranów zajmuje się Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Wydawaniem zaświadczeń, o których mowa w Art. 7 ust. 1 pkt. 2 ppkt. e, Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o weteranach działań poza granicami państwa zajmują się:

  • tel. 72 172 66 Grażyna Rosa
  • tel. 72 172 66Katarzyna Strzelecka

 

Źródło: inf. własna, rpo.gov.pl, msw.gov.pl

 

Załączniki do strony

tytul_szukaj
tytul_zegar
08:00:07
tytul_kalendarz
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031     
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!