tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 9 26
Wczoraj 170 547
Ostat tydzień 1856 4819
Ostat. dwa tyg. 3597 9110
Ostat. miesiąc 7738 19231
Ostatni rok 114160 237364
Razem 1913980 4127911
ŻYCZENIA

1 STYCZEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy społecznej Koledze Mieczysławowi SIADAKOWI, Przewodniczącemu ZK NSZZ KP Poznań - Wilda, życzy podinsp. Andrzej SZARY

3 STYCZEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności Koleżance Genowefie WRZESIŃSKIEJ - FOJUD, Przewodniczącej WZW NSZZ PP, życzy podinsp. Andrzej SZARY

7 STYCZEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Lucjanowi DUTKIEWICZOWI, Wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów województwa  wielkopolskiego w imieniu Zarządu Wojewódzkiego, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

12 STYCZEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej mł. insp. Arkadiuszowi BUSZOWI, Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu życzy, podinsp. Andrzej SZARY.

16 STYCZEŃ

W dniu imienin pomyślności, zdrowia i satysfakcji w pracy zawodowej i życiu osobistym Koledze Włodzimierzowi ZWOLINSKIEMU, Przewodniczącemu ZT NSZZ KPP w Wągrowcu, Koledze Włodzimierzowi  CYMBALISCIE, Przewodniczącemu ZT NSZZ Emerytów KPP w Obornikach oraz Panu płk. w st. spocz. Włodzimierzowi KOSTERKIEWICZOWI, byłemu Dyrektorowi Okręgowemu SW w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej Szary.

19 STYCZEŃ

Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym Koledze Mariuszowi PIOSIKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Wolsztynie, nadinsp. Henrykowi TUSIŃSKIEMU, Zastępcy Komendanta Głównego Policji,Panu Mariuszowi PAPLACZYKOWI, adwokatowi, podinsp. Mariuszowi JASZCZAKOWI, Zastępcy Naczelnika Wydziału Lączności KWP w Poznaniu, nadkom. Mariuszowi PELEC, Zastępcy Dowódcy OPP, mł. insp. Mariuszowi KRAUSE, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej Szary

23 STYCZEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu Panu Rajmundowi SIENNICKIEMU, byłemu Dyrektorowi ZOZ MSWIA w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej SZARY

29 STYCZ


W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

nadinsp. w st. spocz. Zdzisławowi CENTKOWSKIEMU, byłemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji  oraz Koledze Zdzisławowi SPYCHALSKIEMU, byłemu Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Gnieźnie, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

1 LUTY

  "Na nieludzkiej ziemi znowu polski
   wyznaczyły bezimienne krzyże ...
   Nie zatrzymał nas czerwony kat
   Bo przed nami Polska - coraz bliżej"

   Szanowny Pan

   Józef BANCEWICZ

   Prezes Związku Sybiraków
   Oddział w Poznaniu

W 80 Rocznicę Powstania Związku Sybiraków, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego, pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowe działania na rzecz pamięci o ludziach i czynach chlubnych dla naszego Państwa.

Aby słowa stanowiące motto naszego listu nie pozwoliły zapomnieć przyszłym pokoleniom Polaków o niepokonanych.

W dalszej działalności życzę Waszej Organizacji pomocy  ze strony tych, którzy mają moralny obowiązek krzewienia wśród społeczeństwa postaw patriotycznych.


                                                                         /-/ podinsp. Andrzej Szary

3 LUTY

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz spełnienia marzeń w imieniu Zarządu Wojewódzkiego, Koledze Błażejowi DULATOWI, Skarbnikowi ZW NSZZ Policjantów, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

7 LUTY

W dniu imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności nadkom. Romualdowi Piecuchowi, Ekspertowi Zespołu Prasowego KWP, oraz Panu Romualdowi Olejnikowi życzy podinsp. Andrzej Szary.

26 LUTY

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym podinsp. Mirosławowi Zabińskiemu, Komendantowi Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce, podinsp. Mirosławowi Wegnerowi , Komendantowi Powiatowemu Policji w Pile, oraz nadkom. Mirosławowi Welcowi, Wiceprzewodniczącemu ZT NSZZ Policjantów KPP w Pile życzy podinsp. Andrzej SZARY

27 LUTY

W dniu 50 rocznicy urodzin, wszelkiej pomyślności na dalszej drodze życia Panu Andrzejowi BOROWSKIEMU, Prezesowi Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r w Poznaniu,życzy podinsp. Andrzej Szary.

28 LUTY

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym Szanownym ROMKOM TOBOLSKIEMU I KLESZCZOWI, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

7 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz mieszkańców miasta Poznania oraz w życiu osobistym Panu Tomaszowi KAYSEROWI, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania życzy Andrzej SZARY.

13 MARZEC

W dniu imienin dużo szczęścia, uśmiechu powodzenia w pracy zawodowej oraz życiu osobistym Pani Krystynie ŁYBACKIEJ, Posłance na Sejm RP oraz podinsp. Bożenie NOWICKIEJ, Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Poznaniu życzy Andrzej SZARY.

17 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej mł. insp. Zbigniewowi HULTAJSKIEMU, Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu, Koledze Zbigniewowi WALENTOWICZOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Krotoszynie, podinsp. Zbigniewowi MIEKISIAKOWI, Naczelnikowi KPP w Srodzie Wielkopolskiej, Koledze Zbigniewowi BRONIARZOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Sremie, mł.insp. Zbigniewowi KICZY, Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie, podinsp. Zbigniewowi ROGALI, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu, podinsp. Zbigniewowi STONAWSKIEMU, Wiceprzewodniczącemu ZT NSZZ P KWP w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

19 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym podinsp. Józefowi KLIMCZEWSKIEMU, Naczelnikowi Sekcji RD KMP w Poznaniu, Panu Józefowi BANCEWICZOWI, Prezesowi Związku Sybiraków w Poznaniu, Koledze Józefowi PARTYCE, Przewodniczącemu ZW NSZZ P województwa pomorskiego życzy podinsp. Andrzej SZARY.

25 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności Panu Ireneuszowi SZMYTOWI życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 KWIECIEN

W dniu imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Koledze Ryszardowi GALUBIE, byłemu Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Wągrowcu, nadbryg. Ryszardowi KAMIŃSKIEMU, byłemu Wielkopolskiemu Komendantowi PSP w Poznaniu, Panu Ryszardowi HAYNOWI, byłemu Posłowi RP, mł. insp. Ryszardowi BIAŁEMU, Dowódcy SPAP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

5 KWIIECIEN

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koleżance Irenie DYKIER, Przewodniczącej ZW NSZZ P województwa dolnośląskiego życzy podinsp. Andrzej SZARY.

17 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności Koledze Robertowi KONIECZNEMU, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP we Wrześni życzy podinsp. Andrzej Szary.

23 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym insp. Wojciechowi OLBRYSIOWI, Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, mł.insp. Wojciechowi OLDYNSKIEMU, I Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Panu Wojciechowi SIKORSKIEMU, redaktorowi PTV 3 Poznań, Koledze Jerzemu HOŁOWNI, Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów, Panu Jerzemu BRONOWICZOWI, byłemu Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Koledze Jerzemu WOŹNIAKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KMP w Poznaniu, Koledze Wojciechowi WODNICKIEMU, Przewodniczącemu ZW NSZZ P województwa dolnośląskiego, insp. Wojciechowi RATMANOWI, Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym - Tomyślu, Panu Jerzemu KOWALSKIEMU, byłemu Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Panu Mecenasowi Wojciechowi WIZIE, mł. bryg. Jerzemu RANECKIEMU, Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, Panu Jerzemu ŁUPICKIEMU, nadkom. Wojciechowi WARACZYŃSKIEMU, Kierownikowi Zespołu Psychologów KWP w Poznaniu, Panu Wojciechowi ŻUCHLINSKIEMUPanu Wojciechowi FUCHSOWI, nadkom. Jerzemu BZDĘDZE, podinsp. Wojciechowi SPYCHALE, Komendantowi KPP w Obornikach,życzy podinsp. Andrzej SZARY.

25 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności podinsp. Jarosławowi SZEMERLUKOWI, Koledze Jarosławowi RATAJCZYKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ KPP w Pleszewie, Koledze Markowi NIEDBALE, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KMP w Lesznie, Koledze Markowi GARBATOWSKIEM, Przewodniczącemu ZT NSZZ OPP w Poznaniu, Koledze Markowi OSIEJEWSKIEMU, Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów, Panu Markowi NAWROTOWI, Koledze Markowi MALICKIEMU, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Kościanie życzy podinsp. Andrzej SZARY.

28 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym mł. insp. Pawłowi GRZEŚKOWIAKOWI p.o. Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji życzy podinsp. Andrzej SZARY.

5 MAJ

Z okazji imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Koledze Waldemarowi HILDEBRANDTOWI Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Obornikach, mł. Insp. Waldemarowi LEWANDOWSKIEMU, Komendantowi Miejskiemu Policji w Koninie życzy podinsp. Andrzej SZARY.

8 MAJ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności Koledze Stanisławowi Płonce, Przewodniczącemu ZK NSZZ Emerytów KP Poznań - Stare - Miasto, życzy podinsp. Andrzej Szary.

9 MAJ

Wszelkiej pomyślności w dniu imienin Koledze Grzegorzowi Żurkowi, Wiceprzewodniczącemu ZT NSZZ P KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

16 MAJ

W dniu imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Panu Andrzejowi NOWAKOWSKIEM, Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Poznania, podinsp. Andrzejowi LEBUSOWI, Komendantowi Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu oraz Panu Andrzejowi BOROWSKIEMU, Prezesowi Oddziału Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939r"  w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

17 MAJ

Z okazji imienin dużo zdrowia i pomyślności Koledze Sławomirowi KOZAKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ Policjantów KPP w Szamotułach, mł. insp. w st. spocz. Sławomirowi GRZYBOWSKIEMU, byłemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Gnieźnie, Panu Sławomirowi URBANIAKOWI, Kierownikowi Garaży KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 CZERWIEC

Z okazji imienin dużo zdrowia i samych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym Koledze Lechowi Józefiakowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ P Ostrów Wielkopolski, Koledze Lechowi Spychale, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP Grodzisk Wielkopolski, Koledze Leszkowi Kaliszanowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Jarocinie oraz Adwokatowi Leszkowi Cieślakowi życzy podinsp. Andrzej Szary.

10 czerwiec

W dniu imienin pomyślności Koleżance Małgorzacie Piechura, Wiceprzewodniczącej - Sekretarz, życzy podinsp. Andrzej Szary.

13 CZERWIEC

Wszelkiej pomyślności w pracy społecznej oraz życiu osobistym z okazji imienin Koledze Antoniemu Dudzie, Przewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów oraz Koledze Antoniemu Hupertowi, byłemu Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów ,życzy podinsp. Andrzej Szary.

15 CZERWIEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności mł. insp. Jolancie Orańskiej - Tymper, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

18 CZERWIEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym mł.insp. Markowi Bronickiemu, Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji życzy podinsp. Andrzej Szary.

24 CZERWIEC

W dniu imienin samych sukcesów w pracy zawodowej na rzecz policjantów oraz pomyślności mł. insp. Janowi Gaładykowi, Pełnomocnikowi KGP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi życzy podinsp. Andrzej Szary.

26 CZERWIEC

W dniu imienin samych sukcesów w pracy społecznej oraz zyciu osobistym Koledze Janowi Wodzińskiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ KPP w Turku zyczy podinsp. Andrzej Szary.

27 CZERWIEC

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności nadinsp. Władysławowi Padle, byłemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Koledze Władysławowi Wojtulewiczowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KMP w Koninie, Panu Władysławowi Kadziszewskiemu, Dyrektorowi Gospodarstwa Pomocniczego KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

29 CZERWIEC

Wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym mł. insp. Piotrowi Witkowskiemu, Kierownikowi OSP KWP, mł.insp. Pawłowi Ludwiczakowi, I Wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego kom. Pawłowi Szkudlarkowi, Koledze Piotrowi Henslowi, Panu Piotrowi Malarskiemu, Koledze Pawłowi Tarnowskiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Rawiczu życzy podinsp. Andrzej Szary.

20 LIPIEC

Z okazji imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Czesławowi Śniademu, Przewodniczącemu ZT NSZZ Emerytów KMP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej SZARY.

25 LIPIEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym podinsp. Krzysztofowi Jaroszowi, Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Panu Krzysztofowi Fiklewiczowi, Okręgowemu Inspektorowi Pracy, Koledze Krzysztofowi Małeckiemu, Przewodniczącemu ZW FZZ w Poznaniu, Koledze Krzysztofowi Krupeckiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ SPAP KWP w Poznaniu, Panu Krzysztofowi Konikowi, Panu Krzysztofowi Kłoskowskiemu, insp. Krzysztofowi Szaferowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Chodzieży życzy podinsp. Andrzej Szary.

26 LIPIEC

Z okazji imienin dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów w pracy  i życiu osobistym Koleżance Hannie Rzysko, Przewodniczącej ZT NSZZ P KPP w Czarnkowie życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 SIERPIEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym kom. Lidi Wróbel, Komendant Powiatowej Policji w Wolsztynie życzy podinsp. Andrzej Szary.

9 SIERPIEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Romanowi Sikorskiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Międzychodzie życzy podinsp. Andrzej Szary

10 SIERPIEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności Panu Bogdanowi Borowiczowi życzy podinsp. Andrzej Szary.

14 SIERPIEŃ

Z okazji urodzin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności nadinsp. Henrykowi Tusińskiemu życzy podinsp. Andrzej Szary.

16 SIERPIEŃ

Z okazji imienin łask bożych ks. kan. Stefanowi Komorowskiemu, Kapelanowi KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

17 SIERPIEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Jackowi Grynia Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Środzie Wielkopolskiej.

6 WRZESIEŃ 

Wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym Koleżance Beacie z Sekretariatu ZG NSZZ Policjantów życzy podinsp. Andrzej Szary.

18 WRZESIEŃ

W dniu imienin Jego Ekscelencji ks. dr Stanisławowi Gądeckiemu, Metropolicie Poznańskiemu  wszelkich łask bożych życzy podinsp. Andrzej Szary.

22 WRZESIEŃ

Wszelkiej pomyślności w dniu imienin Koledze Tomaszowi Krzemieńskiemu, Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów, Panu Tomaszowi Lorkowi oraz nadkom. Tomaszowi Trawińskiemu, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

27 WRZESIEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności Koledze Damianowi Matczakowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ Emerytów KMP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

29 WRZESIEŃ

W dniu imienin mł.insp. Michałowi Lemańskiemu, Naczelnikowi Wydziału kontroli KWP  sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 PAŹDZIERNIK

Pani mł. insp. Teresie Cholewińskiej, Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Poznaniu w dniu imienin wszelkiej pomyślności życzy podinsp. Andrzej Szary.

14 PAŹDZIERNIK

Z okazji urodzin wszelkiej pomyślności oraz dużo zdrowia Koledze Lucjanowi DUTKIEWICZOWI, Wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów życzy podinsp. Andrzej Szary.

15 PAŹDZIERNIK

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności podinsp. Teresie URBAN, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu   życzy podinsp. Andrzej Szary.

24 PAŹDZIERNIK

Z okazji imienin dużo satysfakcji z pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym Panu Rafałowi PAWŁOWSKIEMU, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

28 PAŹDZIERNIK

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej nadinsp. Tadeuszowi PAWLACZYKOWI, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie życzy podinsp. Andrzej Szary.

29 PAŹDZIERNIK

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności podinsp. Jackowi JARDANOWSKIEMU, Zastępcy Naczelnika Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

30 PAŹDZIERNIK

W dniu imienin dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej dr Przemysławowi DAROSZEWKIEMU, Dyrektorowi ZOZ MSWiA w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

21 LISTOPAD

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy społecznej Koledze Januszowi ŁABUSOWI, Przewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów województwa małopolskiego życzy podinsp. Andrzej Szary.

tytul_szukaj
tytul_zegar
08:00:18
tytul_kalendarz
Grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy rząd dotrzyma słowa i do policjantom podwyżki w wysokości 20%?
TAK
NIE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
dzielnik


ZW NSZZ P - 23 listopada br. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że subsydiarny akt oskarżenia z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku skierowany wobec mł. insp. Andrzeja Szarego przez Komisję Krajową ZZ PP jest bezzasadny!.