tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 161 490
Wczoraj 208 427
Ostat tydzień 3079 7344
Ostat. dwa tyg. 5403 13827
Ostat. miesiąc 10879 25045
Ostatni rok 114976 235121
Razem 1817312 3928392
ŻYCZENIA

1 STYCZEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy społecznej Koledze Mieczysławowi SIADAKOWI, Przewodniczącemu ZK NSZZ KP Poznań - Wilda, życzy podinsp. Andrzej SZARY

3 STYCZEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności Koleżance Genowefie WRZESIŃSKIEJ - FOJUD, Przewodniczącej WZW NSZZ PP, życzy podinsp. Andrzej SZARY

7 STYCZEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Lucjanowi DUTKIEWICZOWI, Wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów województwa  wielkopolskiego w imieniu Zarządu Wojewódzkiego, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

12 STYCZEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej mł. insp. Arkadiuszowi BUSZOWI, Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu życzy, podinsp. Andrzej SZARY.

16 STYCZEŃ

W dniu imienin pomyślności, zdrowia i satysfakcji w pracy zawodowej i życiu osobistym Koledze Włodzimierzowi ZWOLINSKIEMU, Przewodniczącemu ZT NSZZ KPP w Wągrowcu, Koledze Włodzimierzowi  CYMBALISCIE, Przewodniczącemu ZT NSZZ Emerytów KPP w Obornikach oraz Panu płk. w st. spocz. Włodzimierzowi KOSTERKIEWICZOWI, byłemu Dyrektorowi Okręgowemu SW w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej Szary.

19 STYCZEŃ

Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym Koledze Mariuszowi PIOSIKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Wolsztynie, nadinsp. Henrykowi TUSIŃSKIEMU, Zastępcy Komendanta Głównego Policji,Panu Mariuszowi PAPLACZYKOWI, adwokatowi, podinsp. Mariuszowi JASZCZAKOWI, Zastępcy Naczelnika Wydziału Lączności KWP w Poznaniu, nadkom. Mariuszowi PELEC, Zastępcy Dowódcy OPP, mł. insp. Mariuszowi KRAUSE, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej Szary

23 STYCZEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu Panu Rajmundowi SIENNICKIEMU, byłemu Dyrektorowi ZOZ MSWIA w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej SZARY

29 STYCZ


W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

nadinsp. w st. spocz. Zdzisławowi CENTKOWSKIEMU, byłemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji  oraz Koledze Zdzisławowi SPYCHALSKIEMU, byłemu Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Gnieźnie, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

1 LUTY

  "Na nieludzkiej ziemi znowu polski
   wyznaczyły bezimienne krzyże ...
   Nie zatrzymał nas czerwony kat
   Bo przed nami Polska - coraz bliżej"

   Szanowny Pan

   Józef BANCEWICZ

   Prezes Związku Sybiraków
   Oddział w Poznaniu

W 80 Rocznicę Powstania Związku Sybiraków, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego, pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowe działania na rzecz pamięci o ludziach i czynach chlubnych dla naszego Państwa.

Aby słowa stanowiące motto naszego listu nie pozwoliły zapomnieć przyszłym pokoleniom Polaków o niepokonanych.

W dalszej działalności życzę Waszej Organizacji pomocy  ze strony tych, którzy mają moralny obowiązek krzewienia wśród społeczeństwa postaw patriotycznych.


                                                                         /-/ podinsp. Andrzej Szary

3 LUTY

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz spełnienia marzeń w imieniu Zarządu Wojewódzkiego, Koledze Błażejowi DULATOWI, Skarbnikowi ZW NSZZ Policjantów, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

7 LUTY

W dniu imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności nadkom. Romualdowi Piecuchowi, Ekspertowi Zespołu Prasowego KWP, oraz Panu Romualdowi Olejnikowi życzy podinsp. Andrzej Szary.

26 LUTY

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym podinsp. Mirosławowi Zabińskiemu, Komendantowi Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce, podinsp. Mirosławowi Wegnerowi , Komendantowi Powiatowemu Policji w Pile, oraz nadkom. Mirosławowi Welcowi, Wiceprzewodniczącemu ZT NSZZ Policjantów KPP w Pile życzy podinsp. Andrzej SZARY

27 LUTY

W dniu 50 rocznicy urodzin, wszelkiej pomyślności na dalszej drodze życia Panu Andrzejowi BOROWSKIEMU, Prezesowi Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r w Poznaniu,życzy podinsp. Andrzej Szary.

28 LUTY

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym Szanownym ROMKOM TOBOLSKIEMU I KLESZCZOWI, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

7 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz mieszkańców miasta Poznania oraz w życiu osobistym Panu Tomaszowi KAYSEROWI, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania życzy Andrzej SZARY.

13 MARZEC

W dniu imienin dużo szczęścia, uśmiechu powodzenia w pracy zawodowej oraz życiu osobistym Pani Krystynie ŁYBACKIEJ, Posłance na Sejm RP oraz podinsp. Bożenie NOWICKIEJ, Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Poznaniu życzy Andrzej SZARY.

17 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej mł. insp. Zbigniewowi HULTAJSKIEMU, Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu, Koledze Zbigniewowi WALENTOWICZOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Krotoszynie, podinsp. Zbigniewowi MIEKISIAKOWI, Naczelnikowi KPP w Srodzie Wielkopolskiej, Koledze Zbigniewowi BRONIARZOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Sremie, mł.insp. Zbigniewowi KICZY, Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie, podinsp. Zbigniewowi ROGALI, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu, podinsp. Zbigniewowi STONAWSKIEMU, Wiceprzewodniczącemu ZT NSZZ P KWP w Poznaniu, życzy podinsp. Andrzej SZARY.

19 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym podinsp. Józefowi KLIMCZEWSKIEMU, Naczelnikowi Sekcji RD KMP w Poznaniu, Panu Józefowi BANCEWICZOWI, Prezesowi Związku Sybiraków w Poznaniu, Koledze Józefowi PARTYCE, Przewodniczącemu ZW NSZZ P województwa pomorskiego życzy podinsp. Andrzej SZARY.

25 MARZEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności Panu Ireneuszowi SZMYTOWI życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 KWIECIEN

W dniu imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Koledze Ryszardowi GALUBIE, byłemu Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Wągrowcu, nadbryg. Ryszardowi KAMIŃSKIEMU, byłemu Wielkopolskiemu Komendantowi PSP w Poznaniu, Panu Ryszardowi HAYNOWI, byłemu Posłowi RP, mł. insp. Ryszardowi BIAŁEMU, Dowódcy SPAP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

5 KWIIECIEN

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koleżance Irenie DYKIER, Przewodniczącej ZW NSZZ P województwa dolnośląskiego życzy podinsp. Andrzej SZARY.

17 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności Koledze Robertowi KONIECZNEMU, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP we Wrześni życzy podinsp. Andrzej Szary.

23 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym insp. Wojciechowi OLBRYSIOWI, Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, mł.insp. Wojciechowi OLDYNSKIEMU, I Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Panu Wojciechowi SIKORSKIEMU, redaktorowi PTV 3 Poznań, Koledze Jerzemu HOŁOWNI, Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów, Panu Jerzemu BRONOWICZOWI, byłemu Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Koledze Jerzemu WOŹNIAKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KMP w Poznaniu, Koledze Wojciechowi WODNICKIEMU, Przewodniczącemu ZW NSZZ P województwa dolnośląskiego, insp. Wojciechowi RATMANOWI, Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym - Tomyślu, Panu Jerzemu KOWALSKIEMU, byłemu Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Panu Mecenasowi Wojciechowi WIZIE, mł. bryg. Jerzemu RANECKIEMU, Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, Panu Jerzemu ŁUPICKIEMU, nadkom. Wojciechowi WARACZYŃSKIEMU, Kierownikowi Zespołu Psychologów KWP w Poznaniu, Panu Wojciechowi ŻUCHLINSKIEMUPanu Wojciechowi FUCHSOWI, nadkom. Jerzemu BZDĘDZE, podinsp. Wojciechowi SPYCHALE, Komendantowi KPP w Obornikach,życzy podinsp. Andrzej SZARY.

25 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności podinsp. Jarosławowi SZEMERLUKOWI, Koledze Jarosławowi RATAJCZYKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ KPP w Pleszewie, Koledze Markowi NIEDBALE, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KMP w Lesznie, Koledze Markowi GARBATOWSKIEM, Przewodniczącemu ZT NSZZ OPP w Poznaniu, Koledze Markowi OSIEJEWSKIEMU, Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów, Panu Markowi NAWROTOWI, Koledze Markowi MALICKIEMU, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Kościanie życzy podinsp. Andrzej SZARY.

28 KWIECIEN

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym mł. insp. Pawłowi GRZEŚKOWIAKOWI p.o. Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji życzy podinsp. Andrzej SZARY.

5 MAJ

Z okazji imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Koledze Waldemarowi HILDEBRANDTOWI Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Obornikach, mł. Insp. Waldemarowi LEWANDOWSKIEMU, Komendantowi Miejskiemu Policji w Koninie życzy podinsp. Andrzej SZARY.

8 MAJ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności Koledze Stanisławowi Płonce, Przewodniczącemu ZK NSZZ Emerytów KP Poznań - Stare - Miasto, życzy podinsp. Andrzej Szary.

9 MAJ

Wszelkiej pomyślności w dniu imienin Koledze Grzegorzowi Żurkowi, Wiceprzewodniczącemu ZT NSZZ P KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

16 MAJ

W dniu imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności Panu Andrzejowi NOWAKOWSKIEM, Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Poznania, podinsp. Andrzejowi LEBUSOWI, Komendantowi Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu oraz Panu Andrzejowi BOROWSKIEMU, Prezesowi Oddziału Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939r"  w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

17 MAJ

Z okazji imienin dużo zdrowia i pomyślności Koledze Sławomirowi KOZAKOWI, Przewodniczącemu ZT NSZZ Policjantów KPP w Szamotułach, mł. insp. w st. spocz. Sławomirowi GRZYBOWSKIEMU, byłemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Gnieźnie, Panu Sławomirowi URBANIAKOWI, Kierownikowi Garaży KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 CZERWIEC

Z okazji imienin dużo zdrowia i samych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym Koledze Lechowi Józefiakowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ P Ostrów Wielkopolski, Koledze Lechowi Spychale, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP Grodzisk Wielkopolski, Koledze Leszkowi Kaliszanowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Jarocinie oraz Adwokatowi Leszkowi Cieślakowi życzy podinsp. Andrzej Szary.

10 czerwiec

W dniu imienin pomyślności Koleżance Małgorzacie Piechura, Wiceprzewodniczącej - Sekretarz, życzy podinsp. Andrzej Szary.

13 CZERWIEC

Wszelkiej pomyślności w pracy społecznej oraz życiu osobistym z okazji imienin Koledze Antoniemu Dudzie, Przewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów oraz Koledze Antoniemu Hupertowi, byłemu Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów ,życzy podinsp. Andrzej Szary.

15 CZERWIEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności mł. insp. Jolancie Orańskiej - Tymper, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

18 CZERWIEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym mł.insp. Markowi Bronickiemu, Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji życzy podinsp. Andrzej Szary.

24 CZERWIEC

W dniu imienin samych sukcesów w pracy zawodowej na rzecz policjantów oraz pomyślności mł. insp. Janowi Gaładykowi, Pełnomocnikowi KGP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi życzy podinsp. Andrzej Szary.

26 CZERWIEC

W dniu imienin samych sukcesów w pracy społecznej oraz zyciu osobistym Koledze Janowi Wodzińskiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ KPP w Turku zyczy podinsp. Andrzej Szary.

27 CZERWIEC

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności nadinsp. Władysławowi Padle, byłemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Koledze Władysławowi Wojtulewiczowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KMP w Koninie, Panu Władysławowi Kadziszewskiemu, Dyrektorowi Gospodarstwa Pomocniczego KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

29 CZERWIEC

Wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym mł. insp. Piotrowi Witkowskiemu, Kierownikowi OSP KWP, mł.insp. Pawłowi Ludwiczakowi, I Wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego kom. Pawłowi Szkudlarkowi, Koledze Piotrowi Henslowi, Panu Piotrowi Malarskiemu, Koledze Pawłowi Tarnowskiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Rawiczu życzy podinsp. Andrzej Szary.

20 LIPIEC

Z okazji imienin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Czesławowi Śniademu, Przewodniczącemu ZT NSZZ Emerytów KMP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej SZARY.

25 LIPIEC

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym podinsp. Krzysztofowi Jaroszowi, Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Panu Krzysztofowi Fiklewiczowi, Okręgowemu Inspektorowi Pracy, Koledze Krzysztofowi Małeckiemu, Przewodniczącemu ZW FZZ w Poznaniu, Koledze Krzysztofowi Krupeckiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ SPAP KWP w Poznaniu, Panu Krzysztofowi Konikowi, Panu Krzysztofowi Kłoskowskiemu, insp. Krzysztofowi Szaferowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Chodzieży życzy podinsp. Andrzej Szary.

26 LIPIEC

Z okazji imienin dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów w pracy  i życiu osobistym Koleżance Hannie Rzysko, Przewodniczącej ZT NSZZ P KPP w Czarnkowie życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 SIERPIEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym kom. Lidi Wróbel, Komendant Powiatowej Policji w Wolsztynie życzy podinsp. Andrzej Szary.

9 SIERPIEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Romanowi Sikorskiemu, Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Międzychodzie życzy podinsp. Andrzej Szary

10 SIERPIEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności Panu Bogdanowi Borowiczowi życzy podinsp. Andrzej Szary.

14 SIERPIEŃ

Z okazji urodzin dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności nadinsp. Henrykowi Tusińskiemu życzy podinsp. Andrzej Szary.

16 SIERPIEŃ

Z okazji imienin łask bożych ks. kan. Stefanowi Komorowskiemu, Kapelanowi KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

17 SIERPIEŃ

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w pracy społecznej i życiu osobistym Koledze Jackowi Grynia Przewodniczącemu ZT NSZZ P KPP w Środzie Wielkopolskiej.

6 WRZESIEŃ 

Wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym Koleżance Beacie z Sekretariatu ZG NSZZ Policjantów życzy podinsp. Andrzej Szary.

18 WRZESIEŃ

W dniu imienin Jego Ekscelencji ks. dr Stanisławowi Gądeckiemu, Metropolicie Poznańskiemu  wszelkich łask bożych życzy podinsp. Andrzej Szary.

22 WRZESIEŃ

Wszelkiej pomyślności w dniu imienin Koledze Tomaszowi Krzemieńskiemu, Wiceprzewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów, Panu Tomaszowi Lorkowi oraz nadkom. Tomaszowi Trawińskiemu, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

27 WRZESIEŃ

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności Koledze Damianowi Matczakowi, Przewodniczącemu ZT NSZZ Emerytów KMP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

29 WRZESIEŃ

W dniu imienin mł.insp. Michałowi Lemańskiemu, Naczelnikowi Wydziału kontroli KWP  sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym życzy podinsp. Andrzej Szary.

3 PAŹDZIERNIK

Pani mł. insp. Teresie Cholewińskiej, Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Poznaniu w dniu imienin wszelkiej pomyślności życzy podinsp. Andrzej Szary.

14 PAŹDZIERNIK

Z okazji urodzin wszelkiej pomyślności oraz dużo zdrowia Koledze Lucjanowi DUTKIEWICZOWI, Wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów życzy podinsp. Andrzej Szary.

15 PAŹDZIERNIK

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności podinsp. Teresie URBAN, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu   życzy podinsp. Andrzej Szary.

24 PAŹDZIERNIK

Z okazji imienin dużo satysfakcji z pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym Panu Rafałowi PAWŁOWSKIEMU, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

28 PAŹDZIERNIK

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej nadinsp. Tadeuszowi PAWLACZYKOWI, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie życzy podinsp. Andrzej Szary.

29 PAŹDZIERNIK

Z okazji imienin wszelkiej pomyślności podinsp. Jackowi JARDANOWSKIEMU, Zastępcy Naczelnika Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

30 PAŹDZIERNIK

W dniu imienin dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej dr Przemysławowi DAROSZEWKIEMU, Dyrektorowi ZOZ MSWiA w Poznaniu życzy podinsp. Andrzej Szary.

21 LISTOPAD

W dniu imienin wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy społecznej Koledze Januszowi ŁABUSOWI, Przewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów województwa małopolskiego życzy podinsp. Andrzej Szary.

tytul_szukaj
tytul_zegar
14:29:53
tytul_kalendarz
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dodatek stażowy w przedziale 15 -25 lat służby?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - WOŚP - ❤️‍🔥Serduszko Poznańskich Policjantów zostało wylicytowane za pokaźną kwotę 22 tys. złotych 🤩🚨👮‍♂️👮‍♀️🚔💛