tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 48 72
Wczoraj 265 608
Ostat tydzień 1993 4486
Ostat. dwa tyg. 3741 9249
Ostat. miesiąc 8013 19546
Ostatni rok 120799 241081
Razem 1894593 4079592
R RM w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Prawo goni praktykę

Na stronie BIP MSWiA ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych (w wersji po konferencji uzgodnieniowej, z terminem zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 11 sierpnia 2011 r.)

Projekt w § 3 wskazuje Policję jako organ właściwy do podjęcia działań związanych z przyjęciem zgłoszenia i użyciem odpowiednich procedur wskazanych w projektowanym rozporządzeniu. Wynika to z zachowań społecznych, gdzie większość obywateli i tak korzysta z telefonów alarmowych Policji. Niemniej jednak w sytuacji gdy fakt znalezienia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zostanie zgłoszony podmiotowi innemu niż Policja to podmiot ten zawiadomi jednostkę Policji, co wynika z obowiązku współdziałania ze sobą służb w przypadku gdy wymaga tego charakter podejmowanych czynności.

Projekt - wersja na SKRM


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia ................................ 2011 r.
w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych


Na podstawie art. 25c ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:

treść projektu do pobrania pod poniższym linkiem:

http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19940/Projekt_rozporzadzenia_Rady_Ministrow_w_sprawie_oczyszczania_terenow_z_materialo.html

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25c ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 67 poz. 679, z późn. zm.), które zobowiązuje Radę Ministrów do określenia zagadnień związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 120, poz. 1268) z dniem 31 grudnia 2001 r. utraciły moc prawną obowiązujące dotychczas przepisy regulujące problematykę zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, tj. zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1974 r. w sprawie trybu zgłaszania, zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1974 r. w sprawie oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Wobec powyższego obecnie brak jest regulacji prawnych w zakresie oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, co stanowi potencjalne zagrożenie, iż materiały wybuchowe i niebezpieczne znajdą się w rękach osób nieuprawnionych. Sytuacja ta może skutkować zagrożeniem utraty życia, zdrowia lub mienia, w odniesieniu do nieokreślonej liczby osób i innych podmiotów.
Projektowany akt normatywny zawiera w swej treści rozstrzygnięcia pozwalające uregulować przedmiotową materię, w sposób podobny do rozwiązań przyjętych w wielu krajach Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 25c ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określa szczegółowe warunki oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. W § 1 projektu przedstawiono zakres regulacji rozporządzenia. Rozdział 2 przewiduje określenie trybu zgłaszania informacji o znalezieniu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Zapis § 2 zmierza do nałożenia na podmioty, które przyjęły zgłoszenie, obowiązku prowadzenia ewidencji takich zgłoszeń w postaci elektronicznej lub w formie papierowej. Zgodnie z § 2 ust. 3 przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zostanie wyłączony z tego obowiązku. Wprowadzenie takiego wyłączenia zostało przewidziane z uwagi na to, że przedsiębiorca oczyszczający nie będzie podmiotem upoważnionym do przyjęcia zgłoszenia.
Projekt w § 3 wskazuje Policję jako podmiot jako organ właściwy do podjęcia działań związanych z przyjęciem zgłoszenia i wszyciem odpowiednich procedur wskazanym w projektowanym rozporządzeniu. Wynika to z zachowań społecznych, gdzie większość obywateli korzysta z telefonów alarmowych Policji. Niemniej jednak w sytuacji gdy fakt znalezienia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zostanie zgłoszony podmiotowi innemu niż Policja to podmiot ten zawiadomi jednostkę Policji, co wynika z obowiązku współdziałania ze sobą służb w przypadku gdy wymaga tego charakter podejmowanych czynności. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 3 ust. 1 przewiduje się, że jednostka Policji, która przyjęła zgłoszenie będzie zobowiązana zawiadomić o tym fakcie, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji. Według § 3 ust. 2 projektu w każdym przypadku przyjęcia takiego zgłoszenia, Policja bezzwłocznie zawiadomi właściwy terytorialnie organ administracji samorządowej a także, w zależności od zaistniałej sytuacji: służby wojskowe, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub dyrektora urzędu morskiego.

O projekcie pisze także Iwona Łoboda w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej - http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/537148,nowe_zasady_usuwania_niebezpiecznych_substancji_policjant_okresli_stopien_zagrozenia.html

 

 

tytul_szukaj
tytul_zegar
20:01:08
tytul_kalendarz
Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy dotyka Was kryzys kadrowy w Policji?
Zdecydowanie tak
Nie
Trudno powiedzieć
dzielnik


ZW NSZZ P - MSWiA: Wiceszef MSWiA zapowiedział, że szersze informacje nt. przyszłorocznej waloryzacji znajdą się w piśmie, które wiceminister skieruje do podległych funkcjonariuszy za pośrednictwem związków zawodowych w najbliższy poniedziałek, 11 września br.