tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 42 90
Wczoraj 218 560
Ostat tydzień 1566 3819
Ostat. dwa tyg. 2982 6974
Ostat. miesiąc 6251 14856
Ostatni rok 94004 237099
Razem 1967298 4268344
Kontrola KPP Słupca

Pan 
nadinsp. Wojciech Olbryś

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
w Poznaniu

Zgodnie z zadaniami przewidzianymi dla Zakładowego  Społecznego Inspektora Pracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w dniu 7 października  2009 roku przeprowadzono kontrolę warunków służby, pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy.

 W toku wykonanych czynności ustalono co następuje :

1. Stan pokrycia dachowego na budynku zaplecza jednostki nie daje pełnej  gwarancji zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi ( zwłaszcza przed zbliżającym się okresem zimowym) co może doprowadzić do występowania zacieków i zawilgocenia poszczególnych pomieszczeń wykorzystywanych dla potrzeb służbowych.
2. W budynku głównym na poziomie I piętra w korytarzu, który stanowi jednocześnie drogę komunikacyjną  i ewakuacyjną  znajduje się uskok  posiadający znacznie zużyte oznaczenia BHP.
3. Wyposażenie policjantów kierowanych do zadań służbowych  wymaga stałego uzupełniana w zestawy higieniczno sanitarne przeciwko wirusowi HIV.
4. Dla zapewnienia prawidłowej pracy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego zasadnym byłoby doposażenie w niszczarkę do dokumentów.
5. Wskazane jest doposażenie policjantów w opatrunki osobiste.
6. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pełnienia służby na stanowisku  dyżurnego jednostki  wskazane jest  zainstalowanie urządzenia  zapewniającego  wymianę powietrza wynikającą z potrzeb użytkowych i funkcji tego pomieszczenia .
7. W  Policyjnej Izbie Dla Osób Zatrzymanych zawiasy w kratach zabezpieczających okna poszczególnych cel  posiadają znaczny stopień zużycia co uniemożliwia sprawne ich otwieranie.
8. W sanitariacie Policyjnej Izby Dla Osób Zatrzymanych  na stanowisku prysznicowym stan techniczny armatury wodnej stwarza realne zagrożenie zaistnienia wypadku      (możliwość samookaleczenia).
9. Sprzęt ochronny stanowiący wyposażenie pododdziału NPP  jest „starego”  typu      ( z lat  80 – ych ) i wywołuje poczucie dyskomfortu u Policjantów stanowiących skład tego pododdziału.
                                                  Z  A  L  E  C  E  N  I  A

1. W związku z występowaniem realnego zagrożenia wypadkowego  na stanowisku prysznicowym w sanitariacie znajdującym  się w Policyjnej Izbie Dla Osób Zatrzymanych wydano doraźnie zalecenie ustne Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w KPP Słupca mł. insp. Zbigniewowi  Malina o zakazie  użytkowania  tego stanowiska przez osoby osadzane.

2. W związku z występującymi nieprawidłowościami z a l e c a m  przeprowadzić ocenę Komisyjną Policyjnej Izby Dla Osób Zatrzymanych pod względem obowiązujących wymogów.
Termin realizacji   -  30 październik 2009 rok

3. Zalecam na bieżąco wyposażać w zestawy higieniczno – sanitarne przeciwko wirusowi HIV policjantów kierowanych do zadań służbowych (zgodnie z zarządzeniem  nr 13 / 2002  Komendanta Głównego Policji  - zestaw nr 11 ).

                                           Termin realizacji  -  do stałego przestrzegania

4. Zalecam odnowić oznakowanie BHP uskoku znajdującego się na drodze komunikacyjnej na I piętrze  w budynku głównym .

                                             Termin realizacji  -  30 października 2009 roku

                                                        U  W  A  G  I

1.  Zwracam uwagę na potrzebę dokonania oceny sprzętu ochronnego stanowiącego wyposażenie dla pododdziału NPP.
2. Zwracam uwagę na potrzebę dokonania oceny pokrycia dachowego na budynku zaplecza KPP.
3. Zwracam uwagę na potrzebę zastosowania rozwiązań  technicznych zapewniających wymianę powietrza ,stan wilgotności oraz bilansu ciepła wynikającą z potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń  stanowiących stanowisko pełnienia służby całodobowej dyżurnego jednostki.
4. Zwracam uwagę na potrzebę stałego oddziaływania na osoby zatrudnione w KPP w zakresie wymogów określonych  w przepisach  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez stały nadzór oraz  przewidziane formy szkolenia.
5. Zwracam uwagę na potrzebę doposażenia Wydziału Prewencji  i Ruchu Drogowego w niszczarkę do dokumentów.

                                               P  O  U  C  Z  E  N  I  E

Od wydanych zaleceń pracodawca może wnieść sprzeciw do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zalecenia.

asp.sztab. lucjan Dutkiewicz

ZSIP ZW NSZZ P woj. wlkp. 

Otrzymują:
Egz. nr 1 -  adresat
Egz. nr 2 -  Komendant Powiatowy Policji w Słupcy
Egz. nr 3 -  Zarząd Terenowy NSZZ P  KPP w Słupcy
Egz. nr 4 -  Okręgowy  Inspektor Pracy PIP w Poznaniu
Egz. nr 5 -  Inspekcja Sanitarna MSW i A w Poznaniu
Egz. nr 6 -  ZW NSZZ P woj. wlkp.

tytul_szukaj
tytul_zegar
20:00:05
tytul_kalendarz
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!