tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 42 90
Wczoraj 218 560
Ostat tydzień 1566 3819
Ostat. dwa tyg. 2982 6974
Ostat. miesiąc 6251 14856
Ostatni rok 94004 237099
Razem 1967298 4268344
Wywiad z Konsultantem ZG NSZZ P.


               S  P  O  Ł  E  C  Z  N  A       I  N  S  P  E  K  C  J  A      P  R  A  C  Y

                                              „ SOLĄ   W  OKU ”

I.  Dlaczego  Społeczna Inspekcja Pracy w Policji nie  jest akceptowana przez znaczną część komendantów – pracodawców ?

Brak akceptacji SIP po stronie pracodawców – komendantów  ma kilka przyczyn,  którymi między innymi są :powszechnie panująca ogólna niechęć do przestrzegania przepisów, niski poziom odpowiedzialności własnej za wymogi z zakresu ochrony pracy, brak znajomości podstawowych określeń z obszaru bezpieczeństwa służby (pracy), brak wyobraźni o negatywnych skutkach zarówno prawnych jak i zdrowotnych związanych z nieprzestrzeganiem obowiązujących norm z zakresu bezpieczeństwa pracy.

II. Co wywołuje takie postawy wśród ludzi, od których zależy stan   bezpieczeństwa w  codziennej służbie ?

Główną przyczyną  takich postaw jest brak odpowiedniego systemu edukacji i szkoleń (wstępnych, okresowych, doskonalących, instruktaży).Problem ten zaczyna się od momentu przyjęcia policjanta do służby. Młody człowiek po przejściu wszystkich procedur związanych z naborem jest kierowany na przeszkolenie podstawowe czyli zostaje przyjęty mówiąc wprost „do pracy”: i nikt go nie zaznajamia z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej itp. Jedyne co robi to podpisuje „w ciemno” oświadczenie, że będzie przestrzegał przepisów BHP, czym wydaje na siebie „wyrok”. W Policji niewielu rozumie, że jest to ewidentne naruszanie obowiązujących wymogów w tym zakresie. Trudno się później dziwić, że młodzi ludzie, którzy się poruszają na terenie obiektów służbowych tj. ośrodków szkolenia, szkół, komend, komisariatów, oddziału prewencji i innych jednostek mają lekceważący stosunek do wszelkiego rodzaju instrukcji, oznaczeń  BHP, ppoż, sanitarnych itp. Z upływem lat, stażu służby, zdobywania doświadczenia, awansów  skala problemu narasta. Jest to pewnego rodzaju patologia, która ma niekiedy bardzo przykre skutki dla człowieka pełniącego służbę w Policji. Później zastanawiamy się, że policjant przesłużył 19 lat i uległ wypadkowi, a mógł tego uniknąć . Jak badamy okoliczności to zawsze dochodzimy do wniosku, że jedną z podstawowych przyczyn jest brak świadomości z zagrożeń w służbie.

  III . Jak można opisać postawę kierowników jednostek Policji w stosunku do działań ZSIP?

Dotychczas wielokrotnie dawaliśmy przykłady trafnej rzetelnej oceny i wykazując   rzeczywiste  zagrożenia  występujące w obszarze warunków służby policjanta. Wywołuje to często bardzo często u komendantów swoistą  „burzę”, że znowu się „czepiają”, powstają pytania, kto SIP - A  napuścił do przeprowadzenia kontroli i tego rodzaju niedorzeczności. Dziwi nas, że taką postawę prezentują ludzie na bardzo wysokich szczeblach kierowniczych, którzy posiadają wymagane wykształcenie i szerokie horyzonty myślowe. Jak dochodzi do sformułowania zaleceń bądź uwag  to szuka się „ haka ” na SIP - A  zamiast przystępować do usuwania wykazywanych nieprawidłowości. Nagminnym argumentem jest opowiadanie, że na sprawy BHP nie ma środków finansowych próbując tym samym zepchnąć zaistniały problem na inne tory. Wielokrotnie zdarza się , że wystarczy trochę dobrych chęci, pracowitości i zmysłu organizacyjnego aby zagrożenie usunąć.

IV. Czy może Kolega Inspektor podać przykłady innych pozytywnych zachowań ze strony pracodawców?

Takim przykładem może być nadinsp. Henryk Tusiński, przedostatni Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji (obecnie Zastępca Komendanta Głównego Policji). Mimo początkowych wątpliwości przez 5 letni okres pracy na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji, akceptował działania ZSIP, starając się w miarę możliwości realizować zalecenia i uwagi. Innym przykładem jest nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk, poprzednik nadinsp. Tusińskiego, dzięki któremu możliwe było uruchomienia w strukturach Policji pierwszego ZSIP na terenie działania wielkopolskiej Policji. Jak widać są w polskiej Policji osoby, które potrafią „korzystać z wiedzy związkowej”. Panowie Komendanci Wojewódzcy i Komendanci Szkół bierzcie przykład i nie przeszkadzajcie.

V. Co może zrobić organizacja zakładowa –  ZW, ZS NSZZ Policjantów, jeżeli komendant kwestionuje działania ZSIP?

Takie działanie to ewidentne utrudniania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz ustawą o społecznej inspekcji pracy i może grozić karą grzywny nałożoną przez właściwy sąd (vide art. 35 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych). Jednak aby nie zaprzestać działalności na czas dochodzenia praw przed sądem właściwy Zarząd może kierować wnioski do komendantów na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które musza być rozpatrywanie w ustawowych terminach i na które przysługuję zażalenie do wyższego przełożonego, w tym wypadku Komendanta Głównego Policji. Widać wyraźnie, że istnieją możliwości prawne, aby wyegzekwować od pracodawcy poprawę warunków służby policjantów. Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych muszą mieć świadomość ciążących na nich obowiązków i nie czekać na reakcje ZG NSZZ Policjantów, tylko brać się do roboty.

 VI. Kiedy ta sytuacja zacznie się poprawiać ?

Ewentualnej poprawy tej sytuacji należy się spodziewać w zmianie świadomości pracodawców jak również samych policjantów w kierunku, uzmysłowienia sobie na każdym poziomie i szczeblach zarządzania, że  bezpieczeństwo w służbie wiąże się z najwyższą wartością jaką niewątpliwie jest  życie  i zdrowie ludzkie, w tym przypadku policjanta przez cały okres jego służby, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

VII. To głównie w sferze mentalności, a co w sferze organizacyjno – prawnej?

Najlepszym rozwiązaniem będzie wydanie wytycznych przez MSWIA ( wymóg ustawy o społecznej inspekcji pracy) i wypracowanie wspólnie przez stronę związkową i  stroną służbową (na szczeblu KGP) zasad funkcjonowania ZSIP w jednostkach Policji. Cieszy deklaracja nadinsp. Henryka Tusińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który na posiedzeniu ZG NSZZ Policjantów w dniu 13 lutego zadeklarował wolę uporządkowania funkcjonowania ZSIP. Komendant ma doświadczenia w tym zakresie  i należy mieć tylko nadzieję, że nie będzie to zbyt długo trwało, co może spowodować, że społeczna inspekcja w Policji się wykrwawi na co liczy wielu komendantów. Kończąc mam przekonanie że NSZZ Policjantów nie będzie zmuszony do dochodzenia swoich praw przed sadami i innymi instucjami.


      
Z Konsultantem ZG NSZZ Policjantów
ds. bhp i medycyny służby

asp. sztab. Lucjanem Dutkiewiczem

rozmawiał

Andrzej Szary

tytul_szukaj
tytul_zegar
20:00:05
tytul_kalendarz
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz dotyczasowe deyzje Komendanta Głównego Policji?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Fundacja związkowa NSZZ Policjantów "Niebieska Dłoń" apeluje o zbiórkę środków na pomoc Naszemu Koledze Adrianowi Kopydłowskiemu, Policjantowi OPP w Poznaniu, Członkowi NSZZ Policjantów. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!