tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 0 0
Wczoraj 350 590
Ostat tydzień 2091 3894
Ostat. dwa tyg. 4053 7191
Ostat. miesiąc 8480 15615
Ostatni rok 201633 408338
Razem 1324441 2947543
aktualnosci
KPP Kępno - Policjanci uczcili 79. rocznicę mordu na policjantach II RP
dzielnik
10.04.2019 | Środa

KPP Kępno - Policjanci uczcili 79. rocznicę mordu na policjantach II RP 

Data publikacji 12.04.2019

10 kwietnia 2019 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie uczcili 79. rocznicę mordu na policjantach II RP, więźniach obozu w Ostaszkowie. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej policji w Poznaniu oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

O godzinie 12.00 przed Komendą Powiatową Policji w Kępnie rozpoczęły się uroczystości upamiętniające policjantów II RP, służących na Ziemi Kępińskiej, a pomordowanych w sowieckich i hitlerowskich obozach zagłady. Tegoroczna uroczystość wpisująca się w cykl obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej miał szczególną oprawę – wzięła w niej udział Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Orkiestra Dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod przewodnictwem kapelmistrza nadkom. Adama Witiwa.

W uroczystym apelu, przebiegającym według policyjnego ceremoniału, wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, organizacji i stowarzyszeń z terenu powiatu kępińskiego, młodzież szkół. Gośćmi szczególnymi byli członkowie rodzin pomordowanych policjantów ziemi kępińskiej: Grażyna Kramarczyk – wnuczka asp. Michała Łuczaka oraz jej mama – Alina Łuczak. Ludwik Tyczyński, syn zamordowanego  asp. Andrzeja Tyczyńskiego – przesłał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie list, w który wyraził wdzięczność za zaproszenie go na tegoroczną uroczystość, w której nie był w stanie z przyczyn zdrowotnych wziąć bezpośredniego udziału, łącząc się jednocześnie myślami ze wszystkimi jej uczestnikami.

Niezwykle podniosłym momentem było odczytanie Apelu Pamięci, w trakcie którego wywołani zostali wszyscy znani policjanci Policji Państwowej II RP pełniący służbę na terenie powiatu kępieńskiego, którzy zostali pomordowani przez sowieckich i hitlerowskich okupantów. Na jego zakończenie oddano salwy honorowe.

Pod pomnikiem Policjantów Policji Państwowej II RP Ziemi Kępińskiej Zamordowanych w Hitlerowskich i Sowieckich obozach zagłady złożono wieńce i wiązanki. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wiązankę złożyli: mł. insp. Maciej Walczak, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz podinsp. Maciej Słupiński, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu.

W imieniu NSZZ Policjantów hołd pomordowanym policjantom oddali: podinsp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ P woj. wlkp., asp. sztab. Sławomir Chudy, Przewodniczący ZT NSZZ P KPP w Kępnie oraz mł. asp. Mateusz Przybyłowski, Członek Prezydium ZW NSZZ P woj. wlkp.

Uroczystość zakończyła defilada Kompani Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poprzedzona cyklem pieśni patriotycznych wykonanych przez orkiestrę policyjną pod przewodnictwem nadkom. Adama Witiwa.  

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie przygotowali specjalną wystawę poświęconą kępińskim funkcjonariuszom z okresu przedwojennego. Przedstawiono m.in. oryginalną kartkę jaką Kazimierz Eitner w dniu 24 grudnia 1940 roku przesłał  z Ostaszkowa do swoich najbliższych, a także inne unikalne zdjęcia i pamiątki z tamtego okresu jak chociażby oryginalną szablę asp. Michała Łuczaka.

Kępińska komenda corocznie organizuje tego rodzaju uroczystość. Upamiętniamy w niej znanych nam 17 funkcjonariuszy Policji II RP, którzy pracowali na Ziemi Kępińskiej w latach wojennych i zginęli w obozach zagłady. W 2014 roku posadzono uroczyście dęby ku ich pamięci, a rok później odsłonięto tablicę pamiątkową. O historii kępińskiej komendy powstały już dwie książki. Kępińscy policjanci utrzymują stały kontakt z najbliższymi pomordowanych kępińskich policjantów w kraju i za granicy, w tym z tak odległych krajów jak Stany Zjednoczone i Kanada. Pamięć ta jest stale kultywowana.  

Lista znanych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Kępnie zamordowanych w sowieckich i hitlerowskich obozach zagłady:

Władysław Bajer

Ur. W 1909 roku w Baranowie. W służbie w policji od 1937 r Służył na Posterunku Policji Państwowej w Bralinie. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. W 2007 roku awansowany do stopnia aspiranta

Posterunkowy Policji Państwowej Stanisław Banaszak

Ur. 6 listopada 1883 r. w Szlachcinie woj. poznańskie. W policji służył od 1918 roku. Służył w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. W 2007 roku awansowany do stopnia aspiranta

Posterunkowy Policji Państwowej Piotr Bresiński

Ur. 3 grudnia 1884 r. w Nacławiu woj. poznańskie. W Policji od 1920 roku. Pełnił służbę na Posterunku PP w Kępnie. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. Pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta.

starszy przodownik Policji Państwowej Kazimierz Eitner

Ur. 16 lutego 1888 w Gostyniu. Pełnił służbę w komisariacie policji w Mikstacie, później w Opatowe, dalej - posterunku PP w Kępnie, Podzamczu i Rychtalu. Więzień obozu w Ostaszkowie. Pochowany w Miednoje. Awansowany pośmiertnie do stopnia aspiranta.

Starszy posterunkowy Policji Państwowej
Marcin Fajfer

Ur. 11 października 1887 r. w Dakowach Mokrych woj. poznańskie. Służył na posterunku PP w Siemianicach. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Kępnie. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. Awansowany pośmiertnie do stopnia aspiranta

Starszy przodownik Policji Państwowej 
Karol Gendaszek

Ur. 19 października 1886 r. w Pięczkowie, woj. poznańskie. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie na stanowisku sekretarza. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. Awansowany pośmiertnie do stopnia aspiranta.

Posterunkowy Policji Państwowej 
Tomasz Jankowski 

Ur. W marcu 1896 r. lub 1897 r. w Buczałach. W służbie w policji 1934 roku. Służył na posterunku PP w Grabowie wówczas pow. kępiński. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. Awansowany do stopnia aspiranta.

Przodownik Policji Państwowej Edward Kalita

Ur. 7 lutego 1889 r. w Nowym Borku, woj. krakowskie. Komendant Posterunku w Grabowie, wówczas pow. kępiński. Dalsze jego losy nie są znane. Jego nazwisko figuruje w biuletynie Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przodownik Policji Państwowej Jan Kijanowski

Ur. 14 grudnia 1885 r. w Sielcu. W 1939 roku pełnił obowiązki komendanta posterunku PP w Opatowie. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. Awansowany do stopnia aspiranta PP

starszy posterunkowy Policji Państwowej Michał Łuczak

Ur. 19 września 1896 r. w Kaliszkowicach pow. ostrzeszowski. W policji od 1920 roku. Służył w posterunku PP w Ostrzeszowie, później w Opatowie i Laskach. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. Postanowieniem W 2007 roku awansowany do stopnia aspiranta.

starszy posterunkowy Policji Państwowej Jan Ogrodowicz

Ur. 21 grudnia 1889 r. w Bugaju woj. poznańskie. W policji od 1920 roku. Początkowo na posterunku w Ostrzeszowie, później na posterunku w Opatowie. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. Awansowany do stopnia aspiranta

Posterunkowy Andrzej Tyczyński 

u. 29 listopada 1895 r. w Gostkowie woj. Poznańskie. W policji od 1925 roku. Od 1937 roku pełnił służbę na posterunku policji w Kępnie. Więzień w obozu w Ostaszkowie. Pochowany w Miednoje. W 2007 roku awansowany do stopnia aspiranta.

Posterunkowy Policji Państwowej Leon Walaszczyk 

Ur. 6 kwietnia 1911 r. w Szczytach. W policji od sierpnia 1937 roku. Funkcjonariusz posterunku policji w Słupi p. Bralinem. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany wiosną 1940 roku w Twerze. Pochowany w Miednoje. W 2007 roku awansowany do stopnia aspiranta.

Komisarz Policji Państwowej Kazimierz Wiśniewski 

Ur. 15 stycznia 1893 r. w Krotoszynie. W policji od 1920 roku. W latach 1926 - 1931 roku był komendantem powiatowym w Kępnie, następnie Komendant Powiatowy w Lesznie.7 stycznia 1943 roku Został aresztowany przez gestapo Był więziony m.in. w Szamotułach, Poznaniu i Warszawie. 6 lipca 1943 roku osadzono go w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Zmarł 1 października 1943 r.

Posterunkowy Policji Państwowej Andrzej Stamm

Ur. 26 marca 1887 r. w Zarembie pow. jarociński. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na Posterunku w Podzamczu, wówczas pow. kępiński. Aresztowany przez ukraińskie NKWD. Więziono go w Równem, skąd został wywieziony do więzienia w Kijowie. Jego nazwisko figuruje na ukraińskiej liście wywozowej. Nie jest znane jego miejsce zamordowania i pochówku.

starszy przodownik Policji Państwowej Ignacy Wiśniewski

Ur. 31 lipca 1891 w Michałowie k. Brodnicy. W policji od 1919 roku. Służył w Kępnie, a później był komendantem Posterunku PP w Bralinie.. Został zatrzymany 1 listopada 1939 roku przez Niemców i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, gdzie został zamęczony – zmarł 20 lutego 1942 roku.

nadkomisarz Policji Państwowej Kazimierz Niewiarowski

Ur. 20 marca 1894 r. w Warszawie. Od 1932 Komendant Powiatowego Policji w Kępnie. Następnie przeniesiony na stanowisko komendanta powiatowego w Chodzieży. Został aresztowany przez gestapo. Był torturowany w areszcie śledczym w Poznaniu. Zgilotynowano go wraz z podwładnymi 17 września 1941 roku.

Duda Dudzie oka nie wykole!!!
dzielnik
12.07.2019 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 75
Sejmowa KSWiA 16 lipca - ustawa o nadgodzinach i zniesieniu wymogu 55 lat życia celem uzyskania prawa do emerytury
dzielnik
11.07.2019 | Czwartek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 207
Minister Elżbieta Witek ma szansę zapobiec upolitycznieniu służb!
dzielnik
10.07.2019 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 57
Jest porozumienie między miastem a policją w sprawie wykupu mieszkań w Poznaniu
dzielnik
10.07.2019 | Środa
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 94
Prezydencki projekt ustawy wprowadzającej pluralizm związkowy w służbach mundurowych, wkroczył na ścieżkę legislacyjną
dzielnik
09.07.2019 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 31
Projekt ustawy o pluralizmie w służbach może naruszać Konstytucję RP!!!
dzielnik
09.07.2019 | Wtorek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 43
Sławomir Koniuszy dla PR 24: Nie jesteśmy żadnym dziwolągiem, jeśli chodzi o jednozwiązkowość
dzielnik
08.07.2019 | Poniedziałek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 54
Kolejna edycja zawodów "Wpław przez Kiekrz" za nami
dzielnik
06.07.2019 | Sobota
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 276
Pismo Federacji ZZSM do Prezydenta RP – nie ma zgody na upolitycznienie służb przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
dzielnik
28.06.2019 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 31
Radio ZET o mobbingu na komendzie w Busku
dzielnik
05.07.2019 | Piątek
wiecej >> dzilenik_solid Ilość wyświetleń: 50
tytul_szukaj
tytul_zegar
00:53:24
tytul_kalendarz
Lipiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz nową Minister?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
Czas pokaże
dzielnik


ZW NSZZ P – FZZ SM zwróciła się do Prezydenta RP z wnioskiem o wycofanie się z inicjatywy ustawodawczej z uwagi na nieuwzględnienie skutków, jakim może być upolitycznienie służb.WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!!!