tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 13 17
Wczoraj 573 1182
Ostat tydzień 5777 11014
Ostat. dwa tyg. 10297 19833
Ostat. miesiąc 18537 35302
Ostatni rok 219232 467002
Razem 956397 2182245
Nowelizacja ustawy o PIP

Nowelizacja ustawy o PIP

Analiza przepisów określających zasady funkcjonowania PIP i zakres jej zadań wskazuje, że istniejące procedury kontrolne są niejednokrotnie nadmiernie sformalizowane i nie zawsze pozwalają Inspekcji na szybkie i skuteczne działania.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.Stosowanie niektórych przepisów prawa sprawia również wątpliwości interpretacyjne.


Dostrzegając konieczność zmian w tym zakresie, posłowie z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przygotowali projekt nowelizacji ustawy o PIP. Jego uzasadnienie przedstawił Izbie poseł Janusz Krasoń (SLD). Zwrócił uwagę, że propozycje zawarte w przedłożeniu wprowadzają nowe formy oddziaływania prewencyjnego PIP na pracodawców i przedsiębiorców, odformalizowują procedury kontrolne, umożliwiają też organom inspekcji stosowanie zróżnicowanych środków prawnych w reakcji na stwierdzone zagrożenia i naruszenia przepisów. Nowe regulacje przewidują również ograniczenie zakresu działania Inspekcji Pracy, znosząc niektóre, zdaniem projektodawców, niepotrzebne obowiązki. Usuwają ponadto istniejące w ustawie luki i uściślają przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne.
Projekt zakłada uchylenie obowiązku kontroli przez inspektorów pracy przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych. Wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia jest bowiem i tak już sprawdzane przez wyspecjalizowane organa PIP w trybie kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności.
Proponuje się także rezygnację z obowiązku uczestniczenia PIP w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części. Jak wskazują projektodawcy, realizacja tego zadania pozostaje bez związku z kontrolą rzeczywistych warunków pracy i stanu bhp. Kontrole odbioru prowadzone są na etapie przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, a więc w czasie, gdy zazwyczaj nie jest jeszcze znane ich przeznaczenie i nie są urządzone pomieszczenia oraz stanowiska pracy. Projekty budowlane są natomiast opiniowane przez rzeczoznawców do spraw bhp.
Bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku podejmowania działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy. Przepis ten sankcjonuje w zasadzie stan faktyczny, ponieważ Inspekcja Pracy od lat z powodzeniem rozwija różnorodne formy działalności prewencyjnej i edukacyjnej skierowanej do pracodawców, bez stosownego przepisu na ten temat w ustawie. Zmiana ustawy w tym zakresie powinna stworzyć możliwość kreowania Inspekcji Pracy jako instytucji nie tylko kontrolującej i nadzorującej, ale także doradzającej pracodawcom i wspierającej ich w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
W projekcie proponuje się:

- umożliwienie PIP podejmowania działań nie tylko – jak było dotychczas – w zakresie badań, ale także pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy;

- dodanie nowego środka prawnego – polecenia, obok dotychczasowej formy wystąpienia, w sprawach odnoszących się do usunięcia nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy;

- umożliwienie inspektorom pracy nakładania mandatów karnych na sprawców wykroczeń z zakresu legalności zatrudnienia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na prokuraturę nałożony byłby obowiązek sporządzania, na wniosek inspektora pracy, uzasadnienia o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku złożenia przez niego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko prawom pracownika.
W ocenie autorów przedłożenia, pozwoli ono Państwowej Inspekcji Pracy przemodelować metody pracy i uczyni z niej organ bardziej nowoczesny, odpowiadający standardom europejskim, lepiej uwzględniający obecne uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw poparły wszystkie kluby reprezentowane w Sejmie. Został on skierowany do dalszych prac w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Źródło: Kronika Sejmowa Nr 77 (713)

 

tytul_szukaj
tytul_zegar
03:50:22
tytul_kalendarz
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Czy służba w Policji jest atrykcyjna?
Nie w stosunku do innych zawodów
Tak
Duże ryzyko,niski status materialny
dzielnik


ZW NSZZ P - RDS - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ar.15a ustawy emerytalnej oraz 100% odpłatności za "L-4. pozoruje działania. WIĘCEJ W AKTUALNOŚCIACH!