tytul_zwiazek
tytul_zwiazek
logo_forum
Statystki odwiedzin
OkresWizytOdsłon
Dziś 412 693
Wczoraj 218 343
Ostat tydzień 3743 6776
Ostat. dwa tyg. 7173 13445
Ostat. miesiąc 13884 27880
Ostatni rok 151353 299431
Razem 1402139 3104105
Trybunał Konstytucyjny - holowanie pojazdów.

Skarb Państwa nie przejmie pojazdów odholowanych przez policję 

Gazeta Prawna  Tygodnik Prawa gospodarczego, autor: ŁUKASZ KULIGOWSKI
 
Od 3 czerwca pojazdy, które znajdują się na policyjnych parkingach depozytowych dłużej niż sześć miesięcy, nie będą już przechodziły na rzecz Skarbu Państwa. Tego dnia zacznie obowiązywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06), stwierdzający niezgodność z Konstytucją art. 130a ust. 10 oraz art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.). Skutek wejścia w życie wyroku jest taki, że usunięte z dróg samochody dłużej pozostaną na parkingach, które prowadzą prywatni przedsiębiorcy zajmujący się holowaniem pojazdów.

Zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym policja może nakazać odholowanie pojazdu na koszt jego właściciela, np. gdy zatrzymała osobę pijaną, bez ważnych dokumentów lub gdy stan techniczny pojazdu stanowi zagrożenie dla ruchu. Tak samo jest, gdy auto zostało pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione i dodatkowo utrudnia ruch lub powoduje zagrożenie. W podobnych sytuacjach pojazd może usunąć także straż miejska. Pojazdy takie trafiają na parkingi prowadzone przez firmy zajmujące się usuwaniem samochodów z drogi.

Zgodnie z zakwestionowanym przez Trybunał przepisem - pojazd nieodebrany w ciągu pół roku przez właściciela przechodził na rzecz Skarbu Państwa. Samochód taki uznawano za porzucony. Decyzję o przejściu pojazdu na rzecz Skarbu Państwa wydawał naczelnik właściwego miejscowo urzędu. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że regulacja przewidująca przejście własności pojazdu z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa jest niezgodna z art. 46 konstytucji. Przepis ten określa, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Dlatego rozstrzyganie o przepadku rzeczy należy wyłącznie do sądu.

Artykuł 130a ust. 11 pkt 3 prawa o ruchu drogowym określał natomiast, że tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu przez Skarb Państwa miał być uregulowany w drodze rozporządzenia. Trybunał uznał, że jakiekolwiek ograniczenia w zakresie prawa własności mogą być wprowadzane wyłącznie w drodze przepisów ustawowych.

Wejście w życie orzeczenia sprawi, że pojazdy, które zalegają na parkingach depozytowych, w dalszym ciągu tam pozostaną. Tym samym przedsiębiorcy zostaną narażeni na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z dłuższym przetrzymywaniem pojazdów. Do tej pory i tak mieli oni problemy z wyegzekwowaniem należności za holowanie pojazdu i jego przetrzymywanie przez pierwsze sześć miesięcy. Teraz dojdzie jeszcze dodatkowy okres, gdyż nie mogą się oni pozbyć takich aut na własną rękę. Tak będzie dopóki w miejsce luki prawnej nie pojawią się nowe regulacje. W Senacie powstał, co prawda, projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jednak nie ma szans, by nowe regulacje uzupełniły lukę prawną nawet w ciągu kilku tygodni. Projekt nie trafił jeszcze do prac Sejmie.

Zmiany przygotowane przez senatorów mają jednak rozwiązać problem z nieodebranymi samochodami. Zakładają one, że po sześciu miesiącach taki pojazd zostanie zlicytowany. Decyzję o sprzedaży auta będzie wydawał sąd. Rozwiązanie to będzie zatem zgodne z orzeczeniem Trybunału. Zgodnie z projektem -z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o orzeczenie sprzedaży pojazdu będzie występować ta jednostka (policja lub straż miejska), która nakazała odstawienie pojazdu na parking. Ponadto wystąpienie do sądu po sześciu miesiącach od usunięcia samochodu z drogi będzie możliwe, jeżeli właściciel pojazdu został wcześniej wezwany do uiszczenia opłaty za odholowanie i parkowanie samochodu i w ciągu 30 dni nie zgłosił się po odbiór swojej własności. Wezwanie takie musi ponadto zawierać pouczenie o konsekwencjach nieodebrania pojazdu.

Właściwy sąd rejonowy będzie niezwłocznie orzekał sprzedaż pojazdu. Pieniądze z przeprowadzonej licytacji w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przedsiębiorców prowadzących parkingi depozytowe. Środki, które zostaną z licytacji samochodu, będą przekazane do depozytu sądowego.*

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06)

 

tytul_szukaj
tytul_zegar
20:36:43
tytul_kalendarz
Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   
tytul_zwiazek
mapka
tytul_zwiazek
galeria
tytul_zwiazek
Jak oceniasz postawę Piotra Dudy wobec innych związków zawodowych?
Dobrze
Źle
Nie mam zdania
dzielnik


ZW NSZZ P - Z informacji uzyskanej od zaprzyjaźnionych służb finansowych wynika, że trzynastkę za rok 2019 policjanci otrzymają 14 lutego 2020 r.